Stor uenighed om kvælstofforbruget

Med Landbrugspakken, der blev vedtaget i 2016, fik landbruget lov til at gødske med cirka 95.000 tons kvælstof ekstra. Men i juni 2017 viste tal fra Fødevareministeriet, at landbruget i gødningsåret 2015/16 blot brugte 52 procent af den ekstra gødning, som planteavlerne fik til rådighed med Landbrugspakken.

Ligesom med de tal, der ligger bag de nye krav om en tredobling af de målrettede efterafgrøder i 2020, er der i opgørelsen over den benyttede mængde ekstra kvælstof, tale om beregnede tal.

For dyrkningsåret 2016/2017 udnyttede landmændene endda blot 28 procent af den ekstra kvælstofmængde, som Landbrugspakken gav mulighed for, viser tal fra Landbrugsstyrelsen. Det oplyste daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til Folketingets miljø- og fødevareudvalg i december sidste år.

Også her er der tale om beregnede tal.

Brugt mere end 93 procent

For 2017 har man fra Bæredygtigt Landbrug imidlertid regnet ud, at landbruget brugte 93,4 procent af den totale mængde kvælstof, som planteavlerne her havde til rådighed. At ikke al kvælstof er brugt skyldes, at der kan være landmænd, der gøder under det, som er økonomisk optimum.

Jørgen Evald, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, pointerede i december 2018, at hvis myndighederne holder fast i de beregnede tal om, at Danmarks landmænd kun har brugt 28 procent af den ekstra mængde kvælstof, så må det også føre til, at kravet om efterafgrøder i den målrettede regulering er overflødigt.

Myndighederne har som bekendt netop tredoblet kravet til målrettede efterafgrøder til 380.000 hektar fra næste år.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 95 82

Læs også