Spildevandsskandalen fortsætter upåagtet

Danmarkskortet i en ny rapport er overplastret af steder med overløb – og her mangler der tilladelser i 82 procent af tilfældene.

Der blev udledt mest urenset spildevand fra overløb til Øresund. Ifølge en ny rapport fra Statsrevisorerne blev der lukket 6.967.860 kubikmeter spildevand ud, hvilket svarer til cirka 2.000 olympiske svømmebassiner. Foto: Colourbox

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev 

Statsrevisorerne kritiserer nu i skarpe vendinger den udledning af spildevand, der foregår ukontrolleret og i store mængder.

»I 361 tilfælde er der indberettet, at mængden af spildevand er 0, selvom andre data viser, at der er udledt spildevand«.

»Konsekvensen af et utilstrækkeligt tilsyn er, at vandmiljøet, jorden og grundvandet kan være belastet unødigt«.

Sådan står at læse i en ny rapport fra Statsrevisorerne, som for nylig underrettede Folketinget. Rapporten er offentligt tilgængelig, men den har desværre ikke fået megen medieopmærksomhed.

Grelle forhold

Det er grelle forhold, rapporten fortæller om.

Der blev udledt mest urenset spildevand fra overløb til Øresund. Her blev der lukket 6.967.860 kubikmeter spildevand ud, hvilket svarer til cirka 2.000 olympiske svømmebassiner.

Den næststørste mængde af urenset spildevand fra overløb blev udledt til Odense Å, hvor tallet er 1.129.913 kubikmeter. Hvorfor mon disse to vandområder er i særlig problematisk tilstand?

Danmarkskortet i rapporten er overplastret af steder med overløb – og her mangler der tilladelser i 82 procent af tilfældene. Hvor meget spildevand med næringsstoffer, kemi og organisk materiale er mon upåagtet løbet ud på grund af den manglende kontrol? Og så er det endda blot de kendte udløbssteder, der er omtalt.

Man må spørge, hvorfor en sådan rapport ikke har mediernes bevågenhed. Spørgsmålet er også, hvilke konsekvenser den får, specielt set i lyset af den manglende interesse for den.

Vi ønsker alle rent vand. Derfor skal vi fokusere på at få alle forureningskilder væk – så vi atter kan drikke vand samt bade trygt, og fiskene kan sprælle.

Læserdebat i LandbrugØst

LandbrugØst vil gerne bringe læsernes mening via debatindlæg, der som udgangspunkt ikke må være længere end 2.500 tegn inkl. mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte indlæg og afvise læserindlæg, der strider mod bladets interesser.

Indlæg sendes til redaktion@landbrugoest.dk – husk at oplyse navn og postadresse og vedhæft gerne et portrætfoto.

Læs også