Helt centralt element mangler i Markager-forklaringen

Man skal huske at indregne den usikkerhed, som beregninger udgør, når de ikke bygger på faste værdier, skriver Allan Holm Nielsen i en kommentar til professor Stiig Markagers kurve over udledt kvælstof.

Af Allan Holm Nielsen, cand.hort., ph.d., Tænketanten Growz

Stiig Markager forsøger at forklare, hvordan han mener at kunne vide, at der er udledt 700 ton mere kvælstof til havmiljøet i Danmark, baseret på de grafer og beregninger han har. Og sidstnævnte er netop pointen – og problemet – for både Markager og landbruget: Der er tale om beregninger. Ikke målinger.

Hvis du får en bøde for at køre for stærkt, sker det på baggrund af en måling. Ikke en teoretisk beregning af at du kunne have kørt for stærkt under de pågældende vejrmæssige og køretøjsmæssige forhold.

Hvis du får en bøde for at køre for stærkt, sker det på baggrund af en måling. Ikke en teoretisk beregning af at du kunne have kørt for stærkt

Hvis man endelig godtager, at beregninger kan bruges til at udtale sig på baggrund af, må man tillige medtage, at til beregninger som disse hæfter sig en vis usikkerhed. Og jeg ser ingen steder, at Markager forholder sig til netop denne usikkerhed. At man laver en statistisk test af linjen man afsætter, på baggrund af de beregnede værdier, betyder jo ikke at selve værdierne – de enkelte punkter – er korrekte. De er hver især også behæftet med en stor usikkerhed. Og den udelader man fuldstændig i den test, Markager gennemfører.

Usikkerhed

Lad mig forklare: Normalt, når man laver en statistisk test som denne, forudsætter man, at de enkelte punkter er målte værdier, og at disse målinger er valide, det vil sige, at det reelt er det, man er interesseret i at udtale sig om og repræsenterer værdien uden bias og med en lille usikkerhed – f.eks. hastigheden på bilen ovenfor. Men har man ikke den, kan man godt argumentere, at hvis man kender salget af brændstof i Danmark og derigennem til vis grad bilernes brændstofforbrug, kan man udlede cirka hvor hurtigt de har kørt, i og med at højere hastighed = højere forbrug. Og korrigerer man for antallet af biler i Danmark, vejrlig, bilernes alder mv. kan man måske også få et tal, der giver nogenlunde mening – men det siger sig selv, at en sådan beregning vil være behæftet med en stor usikkerhed – langt større end hvis man faktisk havde målt bilernes hastighed.

Og netop den usikkerhed mangler Markager at medtage i sin beregning. Altså at der til hvert punkt er en ikke ubetydelig usikkerhed med hensyn til værdiens størrelse og om det estimat = beregningen af udledningen, f.eks. er centralt eller skævt – noget statistiske modeller og beregninger afhænger meget af og som er helt afgørende for, om man kan tro på de beregninger og test, man laver.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også