Oprør fra Landet

Vi kan ikke fjerne mere kvælstof fra jorden, end vi gør nu. Det er »mission impossible«. En undergødskning fjerner humus fra jorden. Det er det modsatte, vi skal gøre. Tredoblingen af efterafgrødearealet skal tages af bordet, mener aktionsgruppen Oprør fra landet.

Følg debatten på Facebook:

Af Peter Kiær, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev og Vagn Lundsteen, Fjorddraget 28, 4300 Holbæk – på vegne af aktionsgruppen »Oprør fra Landet« 

Det er ret enkelt. Politikerne vil begrænse en fiktiv kvælstofudledning over hele landet, der ikke er blevet målt, for at forbedre vandmiljøet syd for Danmark.

Iltsvind forekommer hvert år, samme steder. Primært syd for Danmark i det vand, som kommer til Danmark, fortrinsvis fra Østersøen. Iltsvindets størrelse varierer i størrelse og omfang, i forhold til de klimatiske forhold, som vind og varme. 

Det er der ikke noget nyt i for folk, der beskæftiger sig med disse ting. Alligevel har forskerne formået at forklare politikerne, at for at løse iltsvindet skal landbruget i hele Danmark have tredoblet efterafgrødearealet, uden konsekvensberegninger af den økonomiske betydning for hele erhvervet.

Med de nye målrettede afgrøder følger en check på 500 kroner pr. hektar. Men den dækker ikke en gang omkostningerne til etablering af efterafgrøderne. Efterfølgende bliver landbrugsfamilierne straffet med en kvælstofreduktion på 17 kilo N pr. hektar. 

Ingen målinger

En omlægning fra vintersæd til efterafgrøder, der ikke må høstes, men destrueres og efterfølges af en vårsæd, med et dækningsbidrag, der er flere tusinde kroner lavere. Sædskiftet bliver ødelagt og rationel drift erstattet af virkningsløse efterafgrøder, som typisk bliver sået i en periode, hvor landmændene i stedet med fordel kunne så vinterraps, frøgræs eller tidlig sået vintersæd. 

Dansk landbrug har gennem 30 år været udsat for det ene indgreb efter det andet, uden det har ændret på vandmiljøet. Vi blev i forbindelse med ”Landbrugspakken” lovet, at vi i fremtiden skulle reguleres på baggrund af målinger. Alligevel bliver vi nu igen udsat for en restriktion, som følge af …. Modelberegninger. Ingen målinger. Ingen dokumentation for vandmiljøets tilstand. 

Det svarer til at blive udsat for en fartbøde uden at være blevet målt. Kun ud fra en modelberegning over, at din bil kan køre for stærkt. En sådan oplevelse ville skabe et ramaskrig i det øvrige samfund. Derfor siger vi nej. Vi vil ikke mere. Vi vil reguleres på baggrund af målinger. Vi vil ikke længere finde os i fiktive modelberegninger. Vi vil ikke længere finde os i, at politikere i København tror, at de har mere forstand på at drive landbrug end os, der er oplært i det. 

Fortsat udvaskning

Forsøg fra 160 års forsøg fra Rothamsted forsøgsstation i England viser, at afgrøder, der ikke har været gødet i alle årene, stadig udvasker op til 30 kilo N pr. år. Vi kan ikke fjerne mere kvælstof fra jorden, end vi gør nu. Det er ”mission impossible”. En undergødskning fjerner humus fra jorden. Det er det modsatte, vi skal gøre. Vi skal øge kulstoflagret i jorden og der skal ekstra kvælstof til. Ekstra efterafgrøder vil begrænse kulstofbindingen i jorden. 

Hvad vil aktionsgruppen? Vi vil øge oplysningen over for landmandsfamilierne og det øvrige samfund, med det formål at udstille vanviddet. Når vi har sagt tingene så mange gange, at alle forstår det, vil vi vurdere opfølgende handlinger, gerne i samarbejde med de etablerede landbrugspolitiske foreninger. 

Hvad opnår vi? At få forslaget om tredoblingen af efterafgrødearealet taget af bordet.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også