bannerPos

Oprør fra Landet

Peter Kiær
29-11-2019 15:01

Vi kan ikke fjerne mere kvælstof fra jorden, end vi gør nu. Det er »mission impossible«. En undergødskning fjerner humus fra jorden. Det er det modsatte, vi skal gøre. Tredoblingen af efterafgrødearealet skal tages af bordet, mener aktionsgruppen Oprør fra landet.

Følg debatten på Facebook:

Af Peter Kiær, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev og Vagn Lundsteen, Fjorddraget 28, 4300 Holbæk – på vegne af aktionsgruppen »Oprør fra Landet« 

Det er ret enkelt. Politikerne vil begrænse en fiktiv kvælstofudledning over hele landet, der ikke er blevet målt, for at forbedre vandmiljøet syd for Danmark.

Iltsvind forekommer hvert år, samme steder. Primært syd for Danmark i det vand, som kommer til Danmark, fortrinsvis fra Østersøen. Iltsvindets størrelse varierer i størrelse og omfang, i forhold til de klimatiske forhold, som vind og varme. 

Det er der ikke noget nyt i for folk, der beskæftiger sig med disse ting. Alligevel har forskerne formået at forklare politikerne, at for at løse iltsvindet skal landbruget i hele Danmark have tredoblet efterafgrødearealet, uden konsekvensberegninger af den økonomiske betydning for hele erhvervet.

Med de nye målrettede afgrøder følger en check på 500 kroner pr. hektar. Men den dækker ikke en gang omkostningerne til etablering af efterafgrøderne. Efterfølgende bliver landbrugsfamilierne straffet med en kvælstofreduktion på 17 kilo N pr. hektar. 

Ingen målinger

En omlægning fra vintersæd til efterafgrøder, der ikke må høstes, men destrueres og efterfølges af en vårsæd, med et dækningsbidrag, der er flere tusinde kroner lavere. Sædskiftet bliver ødelagt og rationel drift erstattet af virkningsløse efterafgrøder, som typisk bliver sået i en periode, hvor landmændene i stedet med fordel kunne så vinterraps, frøgræs eller tidlig sået vintersæd. 

Dansk landbrug har gennem 30 år været udsat for det ene indgreb efter det andet, uden det har ændret på vandmiljøet. Vi blev i forbindelse med ”Landbrugspakken” lovet, at vi i fremtiden skulle reguleres på baggrund af målinger. Alligevel bliver vi nu igen udsat for en restriktion, som følge af …. Modelberegninger. Ingen målinger. Ingen dokumentation for vandmiljøets tilstand. 

Det svarer til at blive udsat for en fartbøde uden at være blevet målt. Kun ud fra en modelberegning over, at din bil kan køre for stærkt. En sådan oplevelse ville skabe et ramaskrig i det øvrige samfund. Derfor siger vi nej. Vi vil ikke mere. Vi vil reguleres på baggrund af målinger. Vi vil ikke længere finde os i fiktive modelberegninger. Vi vil ikke længere finde os i, at politikere i København tror, at de har mere forstand på at drive landbrug end os, der er oplært i det. 

Fortsat udvaskning

Forsøg fra 160 års forsøg fra Rothamsted forsøgsstation i England viser, at afgrøder, der ikke har været gødet i alle årene, stadig udvasker op til 30 kilo N pr. år. Vi kan ikke fjerne mere kvælstof fra jorden, end vi gør nu. Det er ”mission impossible”. En undergødskning fjerner humus fra jorden. Det er det modsatte, vi skal gøre. Vi skal øge kulstoflagret i jorden og der skal ekstra kvælstof til. Ekstra efterafgrøder vil begrænse kulstofbindingen i jorden. 

Hvad vil aktionsgruppen? Vi vil øge oplysningen over for landmandsfamilierne og det øvrige samfund, med det formål at udstille vanviddet. Når vi har sagt tingene så mange gange, at alle forstår det, vil vi vurdere opfølgende handlinger, gerne i samarbejde med de etablerede landbrugspolitiske foreninger. 

Hvad opnår vi? At få forslaget om tredoblingen af efterafgrødearealet taget af bordet.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next