Reduktion af CO2 klares altså ikke i en hvedemark

Det er en misforståelse, at en hvedemark skulle kunne fjerne CO2 fra luften, skriver professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i dette læserbrev.

Af Jørgen E. Olesen, professor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Anker Jacobsen anfører i et indlæg i Effektivt Landbrug den 8. august 2020, at en hvedemark fjerner 15 ton CO2 pr. hektar. Dette er grundlæggende forkert. Hvede og andre afgrøder fjerner kun midlertidigt CO2 fra atmosfæren. En mere permanent fjernelse af CO2 sker kun, hvis dette kulstof gemmes væk i lang tid, fx jorden. Det sker ikke i en hvedemark.

Det er korrekt, at afgrøder som hvede optager CO2 fra atmosfæren og lagrer dette i kerne, halm og rødder. Imidlertid bliver CO2, der lagres som kulstof i plantemassen, ledt ud igen efter kort tid. Kulstoffet i plantemassen udnyttes nemlig af mennesker, dyr og mikroorganismer, og i denne proces udåndes CO2 til atmosfæren.

Balance

Der bliver dog en rest af nogle mere svært nedbrydeligt materiale tilbage, som indgår i jordens kulstofkredsløb. Samlet fører tilførsel af dette mere svært nedbrydelige organiske materiale til jorden dog ikke til en ophobning af kulstof i jorden, da tilførslen modsvares af en mikrobiel nedbrydning af det eksisterende organiske materiale i jorden.

Monitering af kulstofindholdet i dansk landbrugsjord viser da også, at kulstofindholdet samlet set er i balance, om end jordens kulstofindhold på nogle bedrifter stiger og det falder på andre bedrifter.

Samlet set fjerner en hvedemark således ikke CO2 fra atmosfæren, men den giver foder til dyr og mad til mennesker.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også