Sådan løses problemer med vandlidende jorde

Ny online erfaringsplatform, skabt af Seges, giver ideer til drænmetoder og fortæller om andres erfaring. Platformen udbygges løbende, og Seges håber derfor, at endnu flere landmænd vil fortælle om deres dræningsarbejde til glæde for andre.

Endnu en platform har set dagens lys. Seges har skab en platform med inspiration til drænmetoder, som den enkelte landmand selv kan give sig i kast med.

Platformen er opbygget som et Danmarkskort, hvor man kan søge rundt og finde inspiration til afvandingsløsninger. En sorteringsfunktion giver mulighed for at sortere mellem virkemidler på eksempelvis høj- og lavbundsområde og på forskellige løsninger på afvanding.

Platformen bliver løbende udbygget med flere konkrete løsninger, så derfor vil Seges gerne høre fra dig, hvis du vil fortælle om dit drænings- eller afvandingsprojekt, og om det har afhjulpet udfordringer med vand.

Læs også