Svensk jægerforbund: - Vi har godt styr på smittespredningen af ASF

En konsulent hos det svenske jægerforbund mener, at Sverige har været effektive med at få aktiveret sit beredskab i forbindelse med udbruddet af afrikansk svinepest i landet.

Afrikansk svinepest (ASF) blev for første gang konstateret i vores svenske naboland tidligt i september og sendte derved den danske svinebranche i fornyet alarmberedskab. Siden har Sverige arbejdet for at inddæmme den smitte, der i første omgang blev konstateret i syv vildsvin, ved blandt andet at indhegne et område ved byen Fagersta.

Nu forklarer en jagtplejekonsulent hos det svenske jægerforbund, at man grundlæggende føler, man succesfuldt har reageret og fået aktiveret det beredskab, der blev indført i tilfælde af udbrud af ASF i 2018. Det skriver Jordbruksaktuellt.

- Vi fik at vide om udbruddet torsdag aften. Lørdag morgen stod flere hundrede jægere klar til at lede efter kadavere. I andre lande har det taget flere måneder at få sat gang i eftersøgninger af kadaver. Det skyldes blandt andet vores elgjagtsystem. Vi har godt fat i jagtholdene og jagtlederne og kan mobilisere dem med det samme. Det har man ikke længere nede på kontinentet. I Sverige er vi godt organiseret, når det kommer til vildthåndtering, og det har været en stor fordel i denne situation, udtaler konsulenten Daniel Ligné til Jordbruksaktuellt.

ASF-fri

Beredskabsplanen foreskriver, at ved et ASF-udbrud skal der oprettes en indsatszone, der afgrænses med et hegn, hvor der indføres adgangsforbud for offentligheden, og at der skal foretages en kadaversøgning. I Norge er bekymringen for, at ASF vil sprede sig indover landegrænserne, siden vokset. Norges pendant til Fødevarestyrelsen, Mattilsynet, har udtalt, at målet er at skyde alle vildsvin, der har krydset grænsen mellem Norge og Sverige. I Danmark har man hos Landbrug & Fødevarer haft et møde om situationen, men risikovurderingen i forhold til at få ASF ind i Danmark har ikke ændret sig, da Fagersta ligger langt oppe i Sverige.

Ifølge Daniel Ligné er den menneskelig faktor også den eneste måde, at smitten vil kunne sprede sig til nabolande. Jagtplejekonsulenten forventer, at da smitten er blevet konstateret på et naturligt afgrænset område, at Sverige inden længe igen vil kunne være erklæret ASF-fri. EU-reglerne tilskriver, at kan man bevise, at man ikke har et smitteudbrud over en sommer, hvor smittespredningen er størst, så kan man erklæres rask. Jagtplejekonsulenten håber derfor, at Sverige allerede kan erklæres ASF-fri til næste efterår.

Læs også