Kinesisk fald trækker verdens griseproduktion ned

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge udgivet sin kvartalsvise rapport med forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden for 2024. Det skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt«.

Samlet for de udvalgte lande i verden forventer USDA en produktion en lidt lavere produktion i 2024 end året før.

Den lavere produktion skyldes et forventet fald i Kinas produktion på tre procent. Et fald, som stigninger andre steder i verden ikke er store nok til at kompensere for.

For EU forventes en lille stigning i produktionen i 2024. I januar havde USDA ellers forventet et mindre fald, men faldende foderpriser og god rentabilitet i svineproduktionen forventes at betyde en lidt højere slagtevægt i EU, der altså nu giver forventninger om øget produktion.

For USA forventer USDA en stigende produktivitet og slagtninger, der vil ligge tre procent højere end 2023.

Brasiliens produktion forventes at stige som konsekvens af at brasilianske svineproducenter nyder godt af lave produktionsomkostninger.

Læs også