Svinebestanden i Danmark er uændret

Den samlede svinebestand i Danmark er på niveau med bestanden på samme tidspunkt sidste år, skriver Danmarks Statistik.

De seneste foreløbige økonomiske tal viser, at økonomien for heltidsbedrifter med svineproduktion gav et resultat 2,7 mio. kr. i 2020. Foto: Christian Carus.

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,2 mio. svin 1. juli 2021, hvilket er på niveau med bestanden på samme tidspunkt sidste år, skriver Danmarks Statistik.

Der var 1.051.000 stk. søer, hvilket er 1,5 procent flere end sidste år. Heraf var der 219.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, dvs. 2.760.000 pattegrise. Der var 6.077.000 smågrise og 3.042.000 slagtesvin.

Det mest udbredte er, at søerne er i farestald en tredjedel af tiden og i løbe- og drægtighedsstald i den resterende tid. Den seneste landbrugs- og gartneritælling i 2020 viser, at i farestalden er 94 procent af søerne i kassestier med delvis fast gulv eller fuldspaltegulv.

Når søerne ikke har pattegrise eller er højdrægtige, er de i løbe- og drægtighedsstalde, hvor 74 procent er løsgående overvejende i stalde med delvis spaltegulv.

Frilandsproduktion i hytter omfattede i 2020 11.569 søer eller 1,1 procent af bestanden.

De seneste foreløbige økonomiske tal viser, at økonomien for heltidsbedrifter med svineproduktion gav et resultat 2,7 mio. kr. i 2020, hvor driftsresultatet var størst for producenter af smågrise. Resultatet er klart det højeste blandt alle driftsformer inden for landbruget.   

Læs også