Coronakrisen får landbrugets afregningspriser til at falde

Coronakrisen rammer landbrugets højværdiprodukter, og det sætter sig nu spor i afregningspriserne.

De væsentligste landbrugsprodukter – det vil sige mælk, svinekød og korn – var i starten af coronakrisen nogenlunde upåvirkede. Men nu har nedlukningen af store dele af samfundet i de fleste lande ramt efterspørgslen efter fødevarer - især højværdiprodukter inden for food-service, konstaterer Seges i en ny markedsvurdering.

- Svineprisen domineres fortsat af afrikansk svinepest i Kina og andre lande, men coronakrisen har taget toppen af prisen. Svineprisen er dog stadig høj i historisk sammenligning og ligger fortsat betydeligt over prisen i et »normalår«, lyder det fra Seges, der forventer, at de gode priser vil fortsætte »et stykke ind i 2021«.

Mælkepriserne har siden 2029 ligget nogenlunde stabilt på et niveau lige over prisen i et »normalår«. Men nu forventes et svagt prisfald til en pris lidt under et »normalår«.

Kornpriser klarer skærene

Selvom oliepriserne er lave, har de ikke p.t. trukket kornprisen med ned. Det skyldes eksportrestriktioner i flere lande, lyder det fra Seges, der vurderer, at den aktuelle usikkerhed om forsyningssikkerheden vil holde kornpriserne over prisen i et »normalår«, men at vejret naturligvis kan vende op og ned på situationen.

De danske landmænd kan godt komme til at vente længe på, at coronakrisen slipper sit tag i afregningspriserne. Ifølge Seges vil det fortsætte, Indtil risikoen for en opblussen af virussen er ovre og nedlukningen ophørt.

- Risikoen er i øjeblikket ekstraordinær stor for landbruget på grund af coronakrisen, afrikansk svinepest, ustabilt vejr, risiko for et hårdt »Brexit«, potentiel renteuro, m.m. Så samtidig med at vi nu bliver ramt på priserne generelt, kigger vi ind i en ekstra usikker fremtid for landbrugets økonomi, lyder vurderingen fra Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Han understreger, at markedsvurderingen er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronakrisen. 

Seges har lavet markedsvurderingen ekstraordinært på grund af coronakrisen. Normalt udkommer den to gange årligt.

Den næste ordinære markedsvurdering udkommer til september.

 mip

 

Bytteforholdet falder tilbage

Efter en kraftig stigning i 2019 har landbrugets bytteforhold – udviklingen i købspriser kontra salgspriser – nu slået bak, og denne udvikling ventes at fortsætte, primært på grund af gradvist faldende svinepriser og lidt lavere mælkepriser.

Mælk

På mælkemarkedet vurderer Seges, at der er udsigt til, at det lille aktuelle fald i bytteforholdet fortsætter på grund af lidt lavere mælkepriser og omtrent uændrede foderpriser.

- Den globale mælkeindvejning faldt i perioden november 2018 til årsskiftet 2019/20. Herefter er mælkeindvejningen begyndt at stige lidt igen, dog en begrænset stigning på omkring én procent på årsbasis. Sammenholdt med faldet i efterspørgslen som afledt effekt af coronakrisen, er der nu et større globalt overskud af mælk, som tynger priserne, lyder det i markedsvurderingen fra Seges.

- De europæiske priser på især smør og pulver er faldet, men også ostepriserne er faldet. De europæiske smørpriser ligger nu på det laveste niveau i fire år.
Udviklingen i mælkeprisen vil i de kommende måneder blandt andet være afhængig af udviklingen i cororakrisen. Indtil situationen normaliseres, kan der forventes en svagt faldende tendens i den danske afregningspris på mælk, vurderer Seges, der ikke forventer et større prisfald.

Svinekød

- Aktuelt er bytteforholdet faldet lidt, men under forbehold af svinepest forventes et fortsat højt - om end let faldende - niveau for bytteforholdet gennem 2020, lyder det i markedsvurderingen. Coronakrisen har skåret toppen af afregningen, men afrikansk svinepest forventes fortsat at være afgørende for niveauet for svineprisen, og Kinas og andre asiatiske landes store behov for import af grisekød vil støtte priserne »en rum tid endnu«.

- Genopretningen af den kinesiske svineproduktion ventes at finde sted gennem 2020 og 2021, og i takt hermed vil såvel de kinesiske priser som de globale og danske afregningspriser falde tilbage. Desuden er der i de kommende kvartaler udsigt til en stærkt øget priskonkurrence på verdensmarkedet fra billigt amerikansk grisekød, vurderer Seges, og tilføjer:

- I hvilken udstrækning prisfaldet vil føre til en »normalisering« af prisniveauet eller et endnu større fald, afhænger af den samlede globale produktion af grisekød. På grund af en global stigning i svineproduktionen i lande, som ikke er ramt af afrikansk svinepest, kan der forventes en periode med lavere priser, når den kinesiske produktion igen er intakt – formentlig efter 2021.

Oksekød

Trods faldende slagtninger må der ifølge Seges forventes et prispres resten af året.

Afgrøder

Under forudsætning af et »normalt« vækst- og høstår, ventes bytteforholdene ifølge Seges nogenlunde uændrede i 2020.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også