Frøudstyr til efterafgrøder hitter

Uanset dyrkningssystemer, med eller uden plov, er en tandharve et godt værktøj at have i værktøjskassen, og afgrøderne kan tilpasses den enkelte bedrifts afgrøder og sædskifte i et pløjefrit miljø.

På mandag bliver der mulighed for at se en Horsch Terrano fem meter, 5.3 GX, tankharve monteret med Horsch MiniDrill-frøudstyr i forbindelse med »Agri-Farm-Day-2021« i Klarup i Nordjylland, som arrangeres af AgriNord. Arkivfoto

På mandag bliver der mulighed for at se en Horsch Terrano fem meter, 5.3 GX, tankharve monteret med Horsch MiniDrill-frøudstyr i forbindelse med »Agri-Farm-Day-2021« i Klarup i Nordjylland, som arrangeres af AgriNord.

Horsch Terrano GX-harverne leveres udover i fem meter også i fire og seks meters versioner og med tænderne monteret på enten tre eller fire buller.

- Tandharver med frøudstyr til efterafgrøder fylder rigtigt meget i planteavlsbedrifterne i dag. Vi sælger rigtig mange harver med vores MiniDrill-frøudstyr, siger Arne Gejl, produktspecialisten, WekoAgro Machinery, der er Horsch-importør i Danmark, og tilføjer:

- I lerjord kører mange med tænder og harver i normal pløjedybde lige efter høst samtidig med såning af efterafgrøder. Der »vinterharves« i høst, og jorden er efter nedvisning af efterafgrøder og ukrudt, klar til overfladiske harvninger til foråret for tilberedning af såbed.

Arbejdsdybden styres automatisk

- En Horsch GX-harve har en høj udnyttelsesgrad. Den kan harve ganske øverligt til det falske såbed, eventuelt med skærvinger monteret for fuld gennemskæring. Skal der harves dybt i normal pløjedybde klarer de universelle GX-harver også det, og harven laver en godt såbed. Et righoldigt udvalg af skær og spidser kan tilbydes alt efter den enkelte bedrifts behov, forklarer Arne Gejl.

Arbejdsdybden styres hydraulisk fra førersædet. Pakkeren er en DobbeltRollPack, som begår sig godt i alle jordtyper, fra sand til stiv lerjord og efterlader overfladen let kammet. Som standard er der indbygget vægtoverføring i trækstangen.

- Etablering af efterafgrøder med en Terrano GX-harve monteret med Horsch MiniDrill-frøudstyr er populært og effektivt. Også såning af raps med denne teknik har vundet indpas hos en del brugere. Frøene drysses ud foran pakkeren og opblandes i de øverste jordlag, og vi får en flot fremspiring, hedder det fra importøren.

MiniDrill-frøudstyret har et velkendt og præcis doseringshus som kendes fra alt Horsch-såteknik. Blæseren er hydraulisk trukket. Styringen og betjeningen klares via Isobus enten via leveret Horsch-terminal eller traktorens terminal. De fleste traktorer i dag har en Isobus-terminal, hvor hastigheds- og arbejdssignal kan tages med plug and play.

Læs også