Handicap behøver ikke at være en hindring

Typisk kræver det en god fysik at arbejde med maskiner, men hvad mange måske ikke er klar over, så er der hjælp at hente, hvis du, eller en af dine ansatte, får en funktionsnedsættelse.

Af socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist

Hvis du for eksempel er selvstændig entreprenør eller landmand og oplever en funktionsnedsættelse, eller hvis du har en medarbejder med et handicap, er det vigtigt at vide, at det stadig er muligt at drive virksomhed. Mange arbejdsgivere og deres ansatte er desværre ikke klar over, at der findes hjælp og støtte til at fortsætte arbejdet trods et handicap.

Et handicap kan have forskellige grader af indvirkning på evnen til at udføre et arbejde. Det kan være særligt relevant i entreprenørbranchen eller landbruget, hvor fysiske udfordringer som følge af sygdom eller ulykker – for eksempel efter en blodprop, hjerneblødning, trafikulykke eller en arbejdsrelateret skade – kan gøre det vanskeligt at udføre ens sædvanlige arbejdsopgaver.

Fysiske begrænsninger kan gøre det udfordrende at betjene maskiner eller udføre andre arbejdsopgaver, men her er det godt at huske på, at mange typer af maskiner og udstyr kan tilpasses eller ombygges. For eksempel kan man tilføje ekstra trin for lettere adgang, omplacere betjeningspaneler eller ændre funktionen af pedaler for at imødekomme nye behov.

Økonomisk støtte er en mulighed

I mit arbejde som socialkonsulent i LandboNord oplever jeg tit sager, hvor personen, jeg hjælper, har opgivet at fortsætte i sit erhverv og slet ikke har overvejet, hvilken forskel sådan en ombygning kan få. Hvis vi kan synliggøre hvordan en ombygning af en maskine kan forbedre de fremtidige jobmuligheder for dig med funktionsnedsættelse, så kan vi søge om økonomisk støtte til dette hos det lokale jobcenter. Jobcentret har også pligt til at vurdere og hjælpe med at skaffe andre hjælpemidler, der kan gøre det muligt for dig eller din medarbejder at fortsætte arbejdet.

Det er afgørende, at funktionsnedsættelsen er varig og ikke kun midlertidig. Andre hjælpemidler, der kan være relevante, inkluderer specielt udstyr til personer med syns- eller hørehandicap, hjælpemidler til ordblinde samt faciliteter som trappelifte.

Både selvstændige, ansatte, personer i fleksjob eller løntilskud samt ledige i forløb gennem jobcentret såsom virksomhedspraktik kan ansøge om støtte til ombygninger eller hjælpemidler. Her i LandboNord oplever jeg flere henvendelser fra entreprenører og landmænd, der er nysgerrige på, hvordan rådgivning på netop det her område, kan gøre en mærkbar forskel for deres virksomheder, når handicap alligevel ikke behøver at være en hindring i arbejdet med maskiner.

Læs også