bannerPos

Førslev fik fransk gødningsspreder

Den liftophængte Sulky gødningsspreder fås i henholdsvis i en X40+ model med en kapacitet op til 3.000 kg, mens X50+kan rumme op til 4.000 kg. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

07-11-2020 15:35
Op til sæsonen 2020 fik Førslev Gods nær Fuglebjerg en ny gødningsspreder. Denne gang blev det en fransk Sulky liftophængt gødningsspreder, der passer ind i en strategi med yderligere præcision og graduering af næringsstoffer på godsets marker.

Driftsleder Henrik Simonsen på Førslev Gods nær Fuglebjerg på Sjælland tænker på godsets maskiner som værktøj.

- Fordi sømpistolen er opfundet, har tømreren stadig en god hammer i sin værktøjskasse, siger han om varetagelsen af driften på godsets 920 hektar omdriftsareal.

- Vi har både plov, harve og såmaskine til placeret gødning i værktøjskassen, og vi bruger det værktøj, der bedst passer til opgaven og erklærer sig derfor hverken pløjefri eller det modsatte.

Mest til fosfor og kali

Med investeringen i en Sulky liftophængt X40+ gødningsspreder op til dyrkningssæsonen, valgte Henrik Simonsen en relativt avanceret maskine i forhold til gødningsudbringningen på Førslev.

- Vi har altid gødet med gylle her på bedriften, der indtil for en snes år siden også rummede en større kvægbesætning. I dag får vi afgasset gylle, dels til nedfældning forud for raps og udlagt på hveden om foråret. Dertil kommer, at vi faktisk udbringer den resterende del af vores kvælstofgødning som flydende gødning med den granulerede gødning, der placeres ved såning samt svovlsur ammoniak som om undtagelse.

- Man kan spørge hvorfor anskaffe en så avanceret gødningsspreder, når vi fortrinsvis bruger den til fosfor og kali?

Funktionelt værktøj

Henrik Simonsen giver selv svaret.

- En gødningsspreder er et relativt billigt værktøj. Jeg plejer at sammenligne det således, at med en marksprøjte til en pris på cirka 1,5 millioner kroner udbringer vi hjælpestoffer for 800.000 kroner, mens vi med denne gødningsspreder til under 150.000 kroner udbringer hjælpestoffer for 600.000 kroner årligt.

- Når man kan få et så godt og avanceret værktøj til den pris, skal man da have noget, der dur, lyder den interessante analogi.

Med en Sulky X40+ gødningsspreder sætter Henrik Simonsen kraft og strategi bag ambitionen om at foretage stadig flere og flere opgaver med støtte fra godsets indarbejdede gps-systemer ved hjælp af elektroniske markkort.

Førslev Gods, der i forvejen kører Isobus med en JD 2630 skærm, får samtidig mulighed for at føre konkret dokumentation for tildelingen på den enkelte marker gennem MyJohndeere.com.

Leverandøren af den nye gødningsspreder, Semler Agro, påpeger, at Sulky maskinerne i Isobus-versioner naturligvis kan køre med enhver traktor med Isobus skærm.  

Gradueret tildeling

På Førslev har man for længst implementeret graduering af såsædsmængder.

- Her vinder man hurtigt noget, når man kender sine marker og graduerer udsædsmængden. Det er jo slet ikke nødvendigt at graduere i felter på ned til en kvadratmeter, som vi gør med enkeltdyseteknologi på sprøjten. Her, hvor vi kører med 36 meter faste kørespor, er det et fint niveau at graduere i felter på 18 gange 18 meter, som vi kan gøre det med gødningssprederen. Såmaskinen har jeg indstillet til at graduere i 12 meter felter, siger Henrik Simonsen om sit arbejde med de elektroniske tildelingskort.

- Vi får taget jordprøver hvert femte år og oplever for eksempel en ganske stor variation på blandt andet kali-tallene. For at sikre, at der er tilgængeligt kali overalt, får hele arealet tildelt en vis mængde, men ved at graduere mængden håber jeg, vi efter nogle år vil opnå mere ensartede kalital over hele marken, lyder den langsigtede effekt af gødskningsstrategien.

Maskinens Econov sektionskontrol i 12 sektioner letter arbejdet i marken meget og reducerer overlapninger til et minimum.

- Det er en stor lettelse, fastslår driftslederen.   

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next