I vendeplovens skær

65 landmænd var mødt frem ved Kverneland-arrangementet hos John Madsen i Tommerup for at få tip til pløjearbejdet.

– Med den røde regering skal vi forvente, at der bliver mere brug for ploven. Der er jo allerede varslet flere efterafgrøder, som kan pløjes ned. Og sikkert også færre hjælpestoffer til at bekæmpe ukrudtet.

Med udsigten til endnu mere fokus på miljøvenligt landbrug fremover blev 65 landmænd budt velkommen i værkstedet hos John Madsen A/S i Tommerup, til et par timer med gode råd om indstilling af ploven og gennemgang af de andre Kverneland-produkter, som maskinforretningen forhandler i sine tre fynske afdelinger.

Med både disse nye udfordringer og klimaændringerne var det oplagt at hente tips på en sådan mørk december-eftermiddag, når pløjearbejdet alligevel ikke var muligt efter det våde vejrlig her i dette efterår.

Ploven fortsat i spil

- Netop i et år, som i år, med meget nedbør, er det en god idé ikke at pløje for dybt. Så kan I til gengæld næste år køre lidt dybere, og dermed reparere pløjesålen efter det våde år, rådede produktchef Jesper Svendsen fra Kverneland Group DK i Kerteminde, og slog fast, at ploven er perfekt til dette formål frem for grubbere eller andre redskaber.

- Ploven kommer jo over hele arealet!

Selv om pløjefri dyrkning praktiseres i et større og større omgang, så venter han, at ploven alligevel kommer i spil i mange sammenhænge.

- Ukrudtstrykket bliver et stadigt større problem med de nye udfordringer og krav til planteavlen. Det gælder for eksempel før etableringen af frøgræs, som mange af jer dyrker, påpegede Jesper Svendsen.

Og i den sammenhæng pointerede han, at der ikke skal pløjes for dybt, hverken med forploven eller selve plovdybden.

- Det er vigtigt at få ukrudtet vendt ned og gemt væk. Men for store furer kan betyde luft i furen, så ukrudtet ikke kvæles, lød rådet fra produktchefen.

Vigtige indstillinger

I gennemgangen af plovindstillingerne indledte Jesper Svendsen og hans kollega, salgschef Troels Pontoppidan, med at forklare om den vigtige indstilling af traktoren. Både sporvidderne, hvor forhjulene skal være 2-10 cm bredere end baghjulene for at undgå, at forhjulene tvinges langs furen, og indstillingen af liftarme og topstang. Topstangens længde skal passe med, at plovrammen er parallel med jordoverfladen.

Ploven skal være vinkelret på jordoverfladen blev det endvidere pointeret ved gennemgangen af ploven i værkstedet, som var Kvernelands mest solgte plov på det danske marked, en 5-furet EG vendeplov.

- Det er vigtigt, at man kommer ud af traktoren, når ploven skal indstilles. Det giver det absolut bedste resultat at bruge den nødvendig tid, når man går i gang med dagens pløjearbejde, pointerede de to Kverneland-folk.

Ved det velbesøgte arrangement i Tommerup var der tillige gennemgang af Kvernelands gødningsspredere og iXtrack-sprøjteprogrammet, hvor John Madsen selvsamme dag netop havde solgt en ny trailersprøjte.

 

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også