Minkkommissionen: Pressede juridisk chef om hjemmelsspørgsmål

Justitsministeriet udfordrede Fødevareministeriet på spørgsmålet om lovhjemmel, inden man gav ministeriet medhold i, at der ikke var lovgrundlag til at aflive alle mink i Danmark.

I og omkring den 4. november 2020 var der en panisk stemning omkring beslutningen om at aflive alle mink i Danmark, fordi det kom for øre, at der ikke var hjemmel til at føre beslutningen ud i livet på det foreliggende grundlag. Men den holdning, der stammede fra Fødevareministeriet, udfordrede man hos Justitsministeriet.

Det sagde kontorchef i Justitsministeriet, Morten Heide, da han fredag blev afhørt i Minkkommissionen.

Ifølge dagbladet B.T. forklarede Morten Heide, at man efter en dialog med Fødevareministeriet blev gjort klart, at den hjemmel, der var gældende ved aflivning af mink i Nord- og Midtjylland blandt syge mink og andre mink i en sikkerhedszone på 7,8 kilometer, ikke kunne udbredes til mink i al almindelighed.

Kort før regeringens pressemøde den 4. november kl. 15.32 modtog Morten Heide og flere andre embedsfolk en e-mail fra Tejs Binderup, afdelingschef i Fødevareministeriet, om, at der ikke var hjemmel i den daværende lovgivning, hvilket Binderup også havde taget op på et møde samme dag.

I et notat skrev Morten Heide følgende:

Tejs Binderup rejste på mødet et spørgsmål om hjemmelsgrundlag for aflivning af mink, idet man hidtil kun havde aflivet mink i smittede farme og risikozonerne omkring smittede farme.

Dorthe Søndergaard (daværende afdelingschef i Sundhedsministeriet, red.) spurgte, om dette ikke bare drejede sig om, at man ikke stillede de rigtige spørgsmål til sundhedsmyndighederne. Situationen var således markant anderledes med den nye risikovurdering fra SSI, skriver Heide med henvisning til den ændrede aflivningsstrategi.

Morten Heide sagde i retten fredag, at man sammenlignede Danmark med Wuhan, det oprindelige arnested for coronavirus, og at det ifølge ham var naturligt at spørge, hvad det kunne få af betydning for brug af lovhjemler.

Selv om man i Fødevareministeriet stod stejlt på sin vurdering af, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark inklusiv alle raske mink og avlsdyr, forsøgte man i Justitsministeriet at udfordre den holdning, forklarede Morten Heide.

- Der er ting, der undrer os. Det spørger vi ind til i samtalen med Paolo Perotti. Vi stikker til dem. Vi er i tvivl om, hvad det rigtige er, sagde han, og tilføjede, at Paolo Perottis holdning fik Justitsministeriet til at sige, at der ikke var hjemmel i den daværende lovgivning.

Vigtigt afhøring lørdag

Normalt er der kun afhøringer i Minkkommissionen torsdag og fredag, men i denne uge bliver der lavet om på den praksis. Således skal den meget centrale og også i denne artikel omtalte afdelingschef i Fødevareministeriet, Tejs Binderup, igen afhøres.

Han var i vidneskranken den første dag i afhøringsrækken, den 7. oktober, men på grund af de mange spørgsmål fra udspørger Jakob Lund Poulsen blev man ikke færdig med afhøringen af Binderup ved den lejlighed.

Vi er på Effektivt Landbrug til stede under lørdagens afhøring og opdaterer på vores hjemmeside, formentlig ved middagstid lørdag.

Læs også