Pas på markvildtet

Landbrugsstyrelsen husker på, at man ikke må slå braklagte arealer og MFO-bræmmer frem til. 31. juli. Der er dog undtagelser.

Styrelse minder om, at kun i særlige tilfælde må du slå brak-arealer frem til 31. juli.

Hvis du som landmand har arealer, som er brak, MFO-brak eller MFO-bræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og med 31. juli 2021. Det skyldes hensynet til markvildt, som harer og jordrugende fugle. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Der er dog særlige tilfælde, hvor man må slå dele af arealerne og bruge plantebeskyttelsesmidler.

Det kan man gøre, hvis der er risiko for krydsbestøvning mellem ens brakmarker og nabomarker med dyrkning af markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer.

Hvis der er behov for at bekæmpe forskellige uønskede plantearter, som flyvehavre, kæmpebjørneklo, brændenælder eller tidsler.

Eller hvis man har anlagt vildt- og bivenlige tiltag på brakmarken, eksempelvis kortklippede vildtstriber.

I særlige tilfælde må man også bruge plantebeskyttelsesmidler. For eksempel på arealer, der ikke er anmeldt som MFO, må for eksempel hele året bekæmpe kæmpebjørneklo og flyvehavre.

Læs også