Styrelse dumper stenrev som virkemiddel

Det er snart et årti siden, at de første sten blev kørt til Als Fjord ved Sønderborg for at indgå i et af de første stenrev. Arkivfoto: John Ankersen

Flere steder rundt om i landet, er der blevet kastet store mængder sten som kvælstofvirkemiddel. Men de mange tons sten kan være kastet forgæves. Hos Miljøstyrelsen tro man nemlig ikke på, at stenrev kan virke som et biologisk renseanlæg, der ilter vandet og optager kvælstof.

Miljøstyrelsens dom over stenrev kommer direkte i forbindelse med et stort stenrevsprojekt i Limfjorden nordvest for Livø, hvor der tidligere er kastet 18.000 ton sten i vandet som etablering af et stenrev.

Og hér mener Miljøstyrelsen ikke, at stenrevet har virket efter hensigten.

Limfjorden er langt fra det eneste sted, hvor man har forsøgt sig med stenrev. I det syd- og sønderjyske er der også etableret stenrev i Als Fjord ved Sønderborg samt ved Kolding Fjord.

Læs også