Mursejler: Et liv i luften

Her i sommerens længste dage er der fuld gang i de ynglende fugle. Selv de insektspisende trækfugle, der ankommer sidst, har indfundet sig, og nu flyver små skrigende flokke af akrobatiske fugle rundt over hustagene. De ligner lidt svaler, men de har lange seglformede vinger og virker ensartet sorte. Det er mursejlerne.

Mursejleren er en fantastisk spændende fugl, da den er helt tilpasset et liv i luften. Dens ben er så korte, at den faktisk ikke kan lande, hverken på jorden, på grene eller på elledninger. Artens latinske navn er »Apus apus« er meget rammende, da det kan oversættes med »uden fod«.

Mursejleren har et vingefang på op til 48 centimeter, og den er cirka 16 centimeter lang. Den vejer kun 40 til 50 gram.

Arten lever udelukkende af flyvende insekter og fanger al sin føde i luften. Den samler også sit redemateriale, der består af små fjer og lignende, i luften. Fuglen sover endda i luften.

Man mener, at mursejlere – som visse hvaler – kan sove med én hjernehalvdel ad gangen og derfor holde sig flyvende. Selv parringen foregår i luften, når man er mursejler.

Mursejleren har oprindeligt ynglet i klippesprækker, men den har også forelsket sig i gamle bygninger, hvor den yngler under tagsten og i små huller.

For at spare på den dyre energi laves der i disse år mange renoveringer af de gamle huse. Dette medfører dog ofte, at mursejlernes redepladser bliver fjernet eller lukket.

Derfor ses der heldigvis mange projekter med opsætning af redekasser, som erstatning for de tabte ynglesteder. Hvis man ser arten ved sin ejendom, kan man nemt lave et par kasser og sætte op. Tegningerne findes på nettet.

Hold øje med denne lynhurtige flyver – og nyd den, inden den tager tilbage til Afrika for at holde sin velfortjente vinterferie.

Læs også