Se jagt- og naturpotentialet på din ejendom

Interessen for natur og biodiversitet er stigende. Måske du sidder med planer om at etablere mere biodiversitet eller bedre jagt på din ejendom, men mangler faglig sparring for at komme i gang.

Af naturrådgiver i LandboNord, Rune Lyngdrup Persson

Det kan være jægeren eller jagtudlejeren, som er interesseret i at forbedre forhold for vildtet. Særligt råvildt er i øjeblikket i fokus, da de i et nationalt perspektiv, er i voldsom tilbagegang. I de 10 år jeg har haft jagttegn, er mængden af nedlagt råvildt halveret, og vi oplever stadig flere lodsejere, som gerne vil være med til at vende den udvikling, så vi undgår, at bestanden kollapser, som vi tidligere har set det ved hare og agerhøne. Som naturrådgivere går vi aktivt ind og rådgiver i, hvordan man kan lave revirpleje, der tilsikrer en stabil bestand af råvildt, stærke bukke og en bæredygtig jagt – til glæde for natur, jægere og jagtudlejere.

I LandboNord får vi også flere henvendelser, der går på, hvordan man griber det an, hvis man vil udleje sin jagt. Udfordringen er typisk ikke at få jagten lejet ud, men at den bliver lejet ud på værdiskabende og bæredygtige vilkår for alle parter. Det kan blandt andet gøres ved at udarbejde en forvaltningsplan, og er der behov for det, formidler vi også kontakt til interesserede jægere.

Populære tiltag for at skabe mere biodiversitet

Der findes flere tiltag, som dels giver dig som lodsejer mulighed for at opnå dine mål i forhold til natur og biodiversitet, og dels udgør en god forretningsmulighed for dig. Det kan for eksempel være faunastriber, som ligger i forlængelse af anden natur, langs et kørespor eller et læhegn. På den måde opnår du en positiv effekt, fordi du skaber flere overgangszoner imellem flere biotoper. Faunastriber er et nemt og billigt tiltag for at opnå forbedringer i forhold til biodiversitet og markvildtet i det åbne land.

Skovrejsning hvis der er plads og lyst

Skovrejsning er oplagt, hvis du har plads og lyst. En skov kan være mange ting. Alt efter størrelsen og formålet kan den indrettes forskelligt. Fællesnævneren er, at skoven kan levere løsninger på flere dagsordner såsom klima, miljø, biodiversitet og energi. Skov forbedrer klimaet i kraft af sin evne til at optage CO2. Afsættes træet i skoven til industri eller opvarmning af boliger, kan den CO2 enten tilbageholdes yderligere eller gøre gavn, inden den frigøres. Plantes skoven oven på grundvandsreservoirer, kan det være med til at beskytte disse mod miljøfremmede stoffer. En skov er fuld af liv – særligt når den består af mange hjemmehørende træarter med stor artsvariation. Den lokale flora og fauna er nemlig specialiseres i at understøtte hinanden.

Du kan etablere en sø

Der kan også være mange gode grunde til at etablere en sø. En sø kan hjælpe med at håndtere nedbør, så regnvand kan opmagasineres, når marken er mættet, og gårdspladsen sejler. Glæden ved at kaste en snøre med prop eller sidde på andetræk er også noget særligt. I 2024 er tilskuddet til at etablere en sø 17.000 kroner. I det tilfælde vil du kunne få hjælp af en naturrådgiver som mig til at søge tilladelsen til at grave søen, rådgivning om placering og udformning, og hjælp til at søge tilskuddet.

Uanset hvilke tanker du har, så spørg en naturrådgiver inden du går i gang. Der kan være faldgruber, lovgivning og skæringsdatoer, der skal tages hensyn til. Med en faglig forankret forvaltningsplan eller et Naturtjek, vil du kunne opnå synergi mellem økonomi, rekreative muligheder og biodiversitet.

 

Læs også