Gassede op for nyt banebrydende biogaskoncept på NutriFair

Selv om man har langt hen til et ledningsnet, der kan distribuere el og gas fra biogasanlæg, kan man nu få gang i biogasproduktionen. Det skyldes et nyt produkt fra GreenFarm.

Hvad gør man, hvis man gerne vil bidrage til den grønne omstilling som landmand, men ikke lige er koblet op på det store gas- og elnet, og på den måde kan producere biogas?

På NutriFair 2022 kunne man se en løsning, der har potentiale til at gøre noget grundlæggende ved den problemstilling. Producenten bag hedder GreenFarm, som er kommet med et koncept, der producerer biogas udelukkende på gylle fra den enkelte bedrift.

Anlægget bruger således affaldsprodukter fra landbrugsproduktionen og omdanner det til energi, der kan anvendes lokalt på bedriften.

- Det er politisk besluttet, at 50 procent af al gylle skal igennem et biogasanlæg. Og det er så typisk der, de store spillere på markedet huserer. Men hvad så med de sidste 50 procent? Det er lidt der, vi kommer ind. Og det er typisk hos de bedrifter, der ligger langt væk fra alfarvej, at det her anlæg passer perfekt ind.

Ordene kommer fra Frank Wenneberg, der er direktør hos GreenFarm.

Og selv om løsningen er helt ny, kan den tages i brug med det samme, stort set, fortæller han.

- Normalt skal den producerede energi kobles på elnettet, men vores miljøbehandlingsanlæg har fået dispensation fra Energistyrelsen, hvilket er til stor gavn for bedriften. Vores anlæg kan stå færdigt i løbet af tre måneder, inklusiv den tid, det tager at få en byggetilladelse, siger Frank Wenneberg.

Som et batteri

Installationen er centreret omkring en lille motor, der er velafprøvet.

- Det er en lille gasmotor, som også er blevet brugt til blandt andet Toyota-gastrucks. Hemmeligheden bag den er, at den er rigtig god til at producere både varme og strøm, som man kan bruge uden at skulle ud på forsyningsnettet. Andre biogasanlæg kræver jo, at man bliver koblet op på gasnettet eller elnettet. Det skal den her ikke, siger Frank Wenneberg.

Motoren bliver sat på undervejs i processen, og det har én afgørende præmis.

- Det er jo kun gyllen, den kører på, og det gør jo, at man kan samle klimagasser op, så de ikke kommer ud i luften. Vi bruger klimagasserne til at producere noget strøm, og det er kun, når man har brug for det på den enkelte bedrift, siger Frank Wenneberg og fortsætter:

- Så det fungerer i og for sig som et batteri. Når gården ikke har brug for det, så samler vi det op, og når der er brug for det, så kører det over til gården, siger han.

Dokumenteret klimaeffekt

I forbindelse med lanceringen af GreenFarm-løsningen til biogassen har selskabet fået udregnet klimaeffekter hos Niras for løsningen, og det er opløftende læsning, hvis man gerne vil gøre noget for klimaet på biogasfronten.

I alt er de årlige CO2-reduktioner for et standard GreenFarm-biogasanlæg baseret på henholdsvis svine- og kvæggylle estimeret til 693 tons CO2-ekvovaæemter og 216 tons CO2-ekvivalenter. Dertil kommer potentielle andre CO2-reduktioner ved anvendelse af pyrolyseanlæg til videre behandling af den afgassede gylle.

Anlæggenes årlige biomassegrundlag er baseret på henholdsvis 12.000 tons svinegylle eller 9.000 tons kvæggylle.

Og det er fordele, man vil kunne nyde godt af i en lang årrække, mener Frank Wenneberg.

- Selve tankene er der jo typisk 30 års holdbarhedstid på. Og derudover er der cirka 10 års holdbarhed på det rent driftstekniske, men med lidt vedligeholdelse kan det jo holde endnu længere, lyder det fra GreenFarm-direktøren.

- Det er typisk hos de bedrifter, der ligger langt væk fra alfarvej, at det her anlæg passer perfekt ind

Frank Wenneberg, direktør, GreenFarm

- Det er politisk besluttet, at 50 procent af al gylle skal igennem et biogasanlæg. Og det er så typisk der, de store spillere på markedet huserer. Men hvad så med de sidste 50 procent? Det er lidt der, vi kommer ind

Frank Wenneberg, direktør, GreenFarm

Læs også