Guldet ligger i græsmarken

Styr afgræsningen og tjen 600 kr. mere pr. ko. Det er et realistisk scenarie for mange økologiske mælkeproducenter, viser beregninger fra Økologirådgivning Danmark.

De økologiske køer danser om få dage ud på kløvergræsmarkerne, og det er ikke kun køerne, der har noget at se frem til. De økologiske mælkeproducenter har store værdier gemt i græsmarkerne, som nu skal indløses.
 
Desværre er det langt fra alle, der høster det fulde potentiale, konstaterer kvægkonsulent Hans Lund, Økologirådgivning Danmark. Han har i en årrække rådgivet økologiske mælkeproducenter om afgræsning i regi af rådgivningstilbuddet ’Eliteafgræsning’.
 
Erfaringer herfra og nye beregninger for et scenarie med 180 økologiske køer, 180 hektar og 180 afgræsningsdage viser, at man kan tjene 600 kr. mere pr. ko med en god afgræsningsstyring.
 
- Gevinsten er i runde tal 100 kr. pr. ko for hvert ekstra kg tørstof, koen optager i marken. Det er vel at mærke gratis penge, for arbejdsindsatsen er stort set den samme, fastslår Hans Lund.
 
I besætningen med 180 køer øges indtjeningen med 54.000 kr. ved at øge koens daglige græsoptag med 3 kg tørstof. Det er på ingen måde et urealistisk mål, eftersom mange økologiske mælkeproducenter i praksis opnår græsoptag på blot 5-6 kg dagligt.
 
- Erfaringen fra Eliteafgræsning er, at de mest dedikerede når op over 10 kg/ko, fortæller Hans Lund.
 
I praksis ligger der imidlertid en lige så stor gevinst ude i marken. En bedre styring af afgræsningen giver ikke kun et større græsoptag hos køerne men typisk også et højere udbytte pr. ha. En udbyttestigning på 1.000 kg ts pr. ha er realistisk mange steder og forøger indtjeningen på modelbedriften med yderligere ca. 60.000 kr. Samlet giver det en årlig ekstra indtjening på 633 kr./ko.
 

Læs også