Planteavlskonsulent: - Hav tålmodighed

Kalenderen melder om forår, men regnvåde marker forhindrer planteavlerens opgaver i marken. Planteavlskonsulent Michael Wang Lønbæk, Velas, opfordrer dog til at bevare roen.

 – Vi er ikke forsinket endnu, så der er ingen grund til panik.

Planteavlskonsulent Michael Wang Lønbæk, Velas, ser endnu ingen udfordringer i forhold til at få vårsæden etableret rettidigt uden risiko for udbyttetab. Det på trods af, at regnmåleren har skullet tømmes ualmindeligt mange gange i løbet af hele vinterhalvåret.

- Vårsæden kan fint etableres i perioden 5.-10 april. Vi skal efter midten af april før etableringen af vårsæd begynder rigtigt at koste udbytte. Det samme gælder i forhold til gødskning. Her er det heller ikke for sent endnu, lyder det fra konsulenten i en tid, hvor der fortsat er mange vandlidende marker.

Ufarbare marker

Udfordret er dog de ejendomme der fortsat har helt fulde gyllebeholdere, hvor det kun enkelte steder på Fyn har været muligt at køre ud. Ifølge Michael Wang Lønbæk, er det dog lettest at køre med det tunge grej i rødsvingel og andre frøgræsmarker, samt i vinterraps, hvor der også er kørt i efteråret.

Derudover er der afgrøder der har behov for en ukrudtsbehandling, så snart arealerne kan bære oppe.

- Der er desværre nogle sent såede vintersædsmarker, der ikke blev ukrudtssprøjtet i efteråret. De marker har førsteprioritet rent sprøjtemæssigt, når det er til at køre igen. Desuden ser vi i øjeblikket lidt lys bladplet i vinterrapsen. En sygdom der behandles en del for i England. Her træder vi i øjeblikket lidt vande i forhold til om der skal behandles og hvornår der skal behandles, forklarer planteavlskonsulenten nærmere.

Han påpeger desuden, at den milde vinter kan medføre øget risiko for mere gulrust, lige som det sidste år blev set i en del marker med sorten Benchmark.
- Mange er nu gået over til andre sorter, men har man rustmodtagelige sorter, er det nødvendigt at være ekstra opmærksom.

Omsåning og isåning

- Nogle oplever lige nu, at der nogle steder står endnu mere vand end der plejer. Her viser det sig nogle steder at være trærødder eller gamle rapsrødder, der betyder at drænene trækker dårligt.
Ifølge Michael Wang Lønbæk er der da også enkelte steder på Fyn, hvor vintersæden skal sås om, og endnu flere steder hvor der skal sås i.

- For dem der alligevel fodrer kornet op, betyder det mindre, at de sår pletterne i hveden med vårbyg, der fint følger høsttidspunktet. For dem der sælger hveden, kan det dog koste 10-12 kroner pr. hkg, hvis der er bygkerner i hveden. Her er det bedre at så efter med vårhvede, selvom den er senere moden.

I øjeblikket afventer konsulenterne sæsonens kvælstofprognose, der sandsynligvis meldes ud midt i marts.

- Vi gætter på et niveau på 5-15 kilo kvælstof ekstra i forhold til et normalt år, som følge af det regnfulde år, lyder det fra konsulenten, der samtidig minder om, at der efter den våde vinter også vil være behov for tildeling af svovl til korn og frøgræsmarker, samt bor til vinterrapsen, idet svovl og bor kan udvaskes på især mildere jord.

- Men kør nu ikke for tidligt ud på de regnvåde marker for blot at gøre uoprettelig skade. Det kan blive skader, der kan ses flere år frem, påpeger Michael Wang Lønbæk.

 

Læs også