Dansk gødningsforbrug er faldet med 60.000 ton årligt siden 2016

Danske landmænd har de seneste år reduceret deres brug af gødning betydeligt. Siden Landbrugspakkens vedtagelse i 2015, som tillod øget kvælstofforbrug, er forbruget faktisk faldet, skriver Landbrugsavisen.

I 2023 var der et markant fald, hvor landmændene brugte 12 procent mindre kvælstof end deres tilladte kvote. Dette skyldes blandt andet et fald i grisebestanden og høje priser på handelsgødning, skriver Landbrugsavisen.

Ifølge Holger Nehmdal fra rådgivningsselskabet ConTerra er forbruget af kvælstof nu lavere, end før Landbrugspakken blev indført. Landmænd har generelt brugt 8-9 procent mindre kvælstof end deres kvote, men i 2023 faldt dette yderligere.

Leif Knudsen fra Seges tilføjer til mediet, at flere faktorer har bidraget til dette fald. Et mindre landbrugsareal, stramninger i udnyttelsen af husdyrgødning og krav om flere efterafgrøder har mindsket behovet for kvælstof. Samtidig har høje gødningspriser spillet en rolle.

Dette har ført til, at det samlede forbrug af kvælstof er faldet fra cirka 470.000 ton i 2016 til knap 410.000 ton i 2023, svarende til et fald på 13 procent. Landmændene udnytter kun 92-93 procent af deres N-kvote, hvilket betyder, at de bruger omkring 50.000 ton mindre kvælstof end tilladt.

Kvoter

Siden 1994 har danske landmænd været underlagt kvoter for kvælstofforbrug for at beskytte miljøet. Med vedtagelsen af Landbrugspakken i 2015 blev det muligt at øge dette forbrug fra 2016. Dette skabte bekymring blandt kritikere, som frygtede, at de lempeligere regler ville skade vandmiljøet.

Selvom gødningsforbruget steg kortvarigt i 2016, har udviklingen siden da været en anden. Data viser, at kvælstofforbruget er faldet støt og i 2023 var betydeligt lavere end før Landbrugspakken blev vedtaget.

Læs også