Så er der dispensation til anvendelse af Reglone i frøgræs

Miljøstyrelsen har netop meddelt dispensation til anvendelse af Reglone til græsukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver i kommende vinterperioden, oplyser Seges.

Reglone har fået en dispensation til anvendelse i perioden 15. november til 14. marts i engrapgræs og hvidkløver til frø.

Det oplyser Seges.

Der skal udfyldes en Tro-og-love-erklæring ved køb af Reglone. Den skal indsendes af grovvarefirmaet til Seges.

Ligeledes skal avleren udfylde en dokumentation om sprøjteteknik, som skal opbevares sammen med sprøjtejournalen.

Avler skal således ikke sende dokumenter noget steds hen, understreger DLF.

Vælg godt vejr

- Med en godkendt dosering på maksimalt 0,75 l pr. hektar er det meget vigtigt, at sprøjtningen times helt rigtigt og at der ikke gås på kompromis med vejret på udbringningstidspunktet, påpeger Kristian Juranich, landskonsulent i frø.

Han beskriver, at højt vejr med masser af sol, gerne efterfulgt af en frostperiode, giver den bedste effekt på græsukrudt.

Og understreger at man ikke må lade en chance for en veltilrettelagt Reglone sprøjtning gå forbi.

- Vær parat og kør så tidligt på dagen som muligt, således at solindstrålingen efter sprøjtningen bliver størst mulig.

- Det er dog vigtigt, at der ikke køres på planter med rim på. Husk at tilsætte spredeklæbemiddel, for at sikre bedst mulig effekt, lyder det fra landskonsulenten.

Følg op forår

Dispensationen giver altså mulighed for at udbringe Reglone i perioden 15. november til den 14. marts.

- Men det optimale tidspunkt vil ligge fra midten af december til midten af januar, hvor afgrøden er gået mest muligt af vækst, påpeger Kristian Juranich.

Effekten af 0,75 l Reglone pr. hektar er ikke nok til at stå alene, og skal ses som et supplement til den øvrige græsukrudtsbekæmpelse.

- En opfølgende græsukrudtsbekæmpelse med relevante midler, bør derfor stadig udføres i det tidlige forår, slutter Kristian Juranich.

DLF oplyser, at Reglone-dunkene har alle fået ny etikette, så alt hvad avler skal vide om brugen af Reglone står på dunken.

Krav til Reglone-sprøjtningen

Anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø

● Den maksimale dosering er 0,75 l/ha

● Den maksimale vandmængde er 75 l/ha

● Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 procent afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

● Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. - Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.

● Halm og frø må ikke benyttes til foder.

● Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

● Må ikke anvendes nærmere end fem meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

Kilde: Seges

Dokumentation af sprøjteteknik

Miljøstyrelsen har fastsat krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå:

● Sprøjtet areal i hektar (Ha) og hvilken afgrødekoder, der er tale om

● Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha

●Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder

● Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

● Anvendte afdriftsreducerende dyser/sprøjteteknik (min. 50%)

● Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen.

● Avler skal således ikke sende dokumenter noget steds hen.

● Det påhviler Seges at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

Kilde: Seges

Læs også