Nye alternativer på vej i den målrettede kvælstofregulering

Præcisionslandbrug og efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter er på vej som nye alternativer i målrettet kvælstofregulering. Bekendtgørelse i høring.

I 2022 kan du som noget nyt bruge præcisionslandbrug og kvælstoffikserende arter i målrettet kvælstofregulering. Miljø- og Fødevareministeriet har netop sendt en bekendtgørelse i høring, som skal gøre det muligt.

Det nye i bekendtgørelsen er, at landmanden kan vælge at bruge efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, når han udlægger efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering, hvis de indgår i blandinger med ikke-fikserende efterafgrøder. Der er en række specifikke krav og betingelser knyttet til virkemidlet om frøblanding, dokumentation, etablering og destrueringsfrist.

Præcionsbrug

Landmanden har derudover mulighed for at anvende præcisionslandbrug som alternativ til målrettet kvælstofregulering, hvis han opfylder en række betingelser.

- Præcisionslandbrug skal være udført på dine marker i planperioden 2021/2022, for at du kan anvende det i målrettet regulering i 2022. Det er desuden en forudsætning, at du som hovedafgrøde har dyrket korn eller raps i renbestand på markerne, og at du har anvendt særligt udstyr, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Fristen for høringssvar er 14. december.

Der gælder de samme bestemmelser om udlægning og omregningsfaktorer for virkemidlerne som i det pligtige efterafgrødesystem.

- Vi sender samtidig en miljøvurdering af den samlede plan for målrettet kvælstofregulering 2022 i høring. Den samlede plan omfatter både den frivillige tilskudsordning og det eventuelt efterfølgende krav om obligatoriske efterafgrøder. Du kan ligeledes sende dine bemærkninger til miljøvurderingen senest 14. december, lyder det fra ministeriet.

I bekendtgørelsen kan du læse reglerne for at søge tilskud til målrettet kvælstofregulering i 2022.

 

Læs også