Virkemiddelvælgeren giver konkret forslag til efterafgrøder på egen bedrift

På landmand.dk kan man nu se et forslag til, hvordan man på ens egen bedrift vælger den økonomisk bedste fordeling af efterafgrøder og andre virkemidler – netop opdateret med de høje gødnings- og afgrødepriser i 2022.

Med fem forskellige typer efterafgrøder med hver deres regelsæt mister selv erfarne landmænd og rådgivere nemt overblikket.

- Dertil kommer, at nogle af efterafgrøderne kan skiftes ud med blandt andet tidlig såning, normreduktion eller brak. Det er kompliceret, og derfor er computerkraft en god ven, når den bedste løsning skal findes, lyder det fra Seges.

Men der er hjælp og inspiration at hente.

Opdateret til 2022

Med den såkaldte virkemiddelvælger får man beregnet et forslag til valg af efterafgrødevirkemidler på netop ens egen bedrift.

Virkemiddelvælgeren blev præsenteret af Seges første gang i efteråret 2020 og ligger nu i opdateret udgave på landmand.dk for året 2022.

Fra Seges understreger man, at virkemiddelvælgeren giver inspiration, men er ikke en facitliste, fordi der kan være individuelle hensyn på bedrifterne, som der ikke er taget hensyn til.

Robust grundlag

Modellen er her til 2022 blevet forbedret, så beregningsgrundlaget nu er afgrødefølgen på markniveau for perioden 2016 til 2021.

- Når der udpeges et potentiale for et efterafgrødevirkemiddel, sker det på baggrund af, hvad der normalt har kunne lade sig gøre på hver enkelt bedrift i de foregående fem år, oplyser Seges.

Og på grundlag af kravene til den målrettede regulering for 2022 er der lavet et forslag til fordelingen af virkemidler i det kommende år.

Forslaget passer dermed kun til bedrifter, der ikke ændrer væsentligt i arealet fra 2021 til 2022.

Men da der nu indgår flere år i grundlaget, er forslaget blevet mere robust.

- Resultatet er lavet til cirka 12.500 landmænd, som på landmand.dk kan se et forslag til, hvordan de på billigste vis kan opfylde efterafgrødekravet på deres bedrift, oplyser Seges.

Men det er som sagt vigtigt at notere sig, at der er mange individuelle forhold på en bedrift, som kan afgøre valget af virkemidler, men som programmet ikke kan tage hensyn til.

Høje priser

Priserne på de enkelte virkemidler er beregnet ud fra de priser der lige nu kan opnås i høst 2022.

Det betyder, at der er regnet med 150 kr. pr. hkg hvede. Kvælstofprisen er sat til 17,50 kr. pr. kg N.

- Disse prisændringer har en markant indflydelse på efterafgrødevirkemidlernes prismæssige rangering, understreger Seges.

- Bedrifter, som står med disse priser, vil opleve, at normreduktion med indtil fem procent er næsten lige så billige som at etablere efterafgrøder i korn på sandjord, og billigere end efterafgrøder på lerjord. Og normreduktion indtil 10 procent vil være billigere end at etablere mellemafgrøder efter korn.

Den høje kornpris betyder samtidigt, at virkemidlet brak langs søer og vandløb, som ellers har en særdeles gunstig vægtning med 4:1, ikke umiddelbart er konkurrencedygtigt i 2022.

- En af fordelene ved brak langs søer og vandløb er, at det kan ligge fra år til år, og at etableringen ikke afhænger af vejret, derfor kan der være sund fornuft i at vurdere virkemidlets økonomi over en længere årrække med udsving i kornpriserne, slutter Seges.

Inspiration og ikke facitliste

Seges understreger, at den løsning, som man præsenteres for på landmand.dk, ikke er en facitliste, men inspiration til at løse efterafgrødekravet på billigst mulige vis. Sammen med ens rådgiver kan man vælge virkemidler ud fra forholdene på ens egen bedrift – som kun man selv kender til bunds.

Hvad er det?

● Virkemiddelvælgeren er en beregningsfunktion – en såkaldt algoritme - som beregner efterafgrødekravet på den enkelte bedrift

● I kravberegningen indgår både MFO, pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug og målrettede efterafgrøder

● Algoritmen beregner desuden, i hvilket omfang det er muligt at anvende de forskellige virkemidler på hver enkelt bedrift

● Seges har beregnet en standardpris for samtlige virkemidler, priserne er tilpasset efter bonitet og hvorvidt bedriften anvender mere eller mindre end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning

● For efterafgrøder er det forudsat, at de kan sås rettidigt i forhold til reglerne.

Hvad kan den?

● Virkemiddelvælgeren fylder virkemidler på fra den billige ende, hvilket vil sige algoritmen finder den sammensætning af virkemidler, der opfylder bedriftens krav på den billigste måde

● På landmand.dk præsenteres landmanden for et forslag til, hvor mange hektar af de enkelte virkemidler, som giver ham den økonomisk bedste løsning

● Virkemiddelvælgeren henter data fra den enkelte landmands ansøgning om grundbetaling og gødningsregnskab

● Men der er også data, som ikke indgår, fordi systemet ikke kender dem. Det gælder for eksempel udbytter, konkret viden om næste års afgrøder og andre ændringer på bedriften

● Netop disse forhold betyder, at der vil være en andel af bedrifterne, hvor virkemiddelvælger kommer med et skævt resultat

Læs også