DLG tester sorter

På fem demogårde rundt i landet er DLG i fuld gang med test af sorter og sortsblandinger på forskellige jordtyper, med forskellige forfrugter, forskellige klimatiske forhold og forskellig dyrkningspraksis.

I december var seniorkonsulent hos DLG, Lars Olsen, en sidste tur i marken for at gøre status på efterårets etableringer. Her kunne han konkludere, at det generelt ser rigtig godt ud i hele landet. Også på Langholtgaard ved Kolding, som DLG benytter som demogård.

- På Langholtgaard afprøves i denne sæson sorterne Rembrandt, RGT Stokes og sortsblandingen Wheat Mix 221 (Rembrandt, Kvium og Heerup) i samme mark og med cirka tre hektar af hver sort. Sorterne er sået den 15/9 efter rajgræs og er blevet sprøjtet med 1,25 liter Boxer og 0,7 liter Mateno Duo pr. hektar. Umiddelbart en høj dosering men i sædskifter med frøgræs og forfrugt rajgræs er det vigtigt med en god bekæmpelse allerede fra efteråret. Missionen ser ud til at lykkes, og der er opnået en god bekæmpelse af ukrudtet, siger Lars Olsen.

På DLG´s fire andre demogårde rundt i landet afprøves de samme to sorter samt sortsblandingen. Formålet med DLG´s i alt fem demogårde er at teste sorter på forskellige jordtyper, med forskellige forfrugter, under forskellige klimatiske forhold og ved forskellig dyrkningspraksis.

RGT Stokes – ny i klassen

- I 2021 afprøvede vi hos Søren Schmidt på Langholtgård sorterne Heerup, Rembrandt samt KWS Colosseum. Her viste udbytterne, at Rembrandt var topscorer med 10,3 tons pr. hektar. I år er den nye sort »i klassen« RGT Stokes, som ser lovende ud i de hidtidig officielle forsøg.

- Den var med for første gang i landsforsøgene i 2021, og her var den højst ydende sort af alle med et forholdstal på 109. I 2020 var den første gang med i den lovbestemte værdiafprøvning, og her var den ligeledes også den højst ydende sort med et forholdstal 112.

Sorten kendes på sin krybende og flade vækst i efteråret. En af forældrene i RGT Stokes er Cougar som også er en af forældrene i Rembrandt.

Den sidste sort, der er med på demogårdene, er Wheat Mix 221 som indeholder de tre sorter Rembrand, Kvium og Heerup.

Cirka en tredjedel af DLG´s samlede vinterhvede salg i efteråret 2021 var Wheat Mix 221. Succesen med sortsblandinger ser ud til at fortsætte i salget af vårbyg sortsblandinger, konkluderer Lars Olsen.

 

Markplan 2022:

Vinterhvede                                143 ha

Vårbyg                                        193 ha

Vinterbyg                                      29 ha

Vinterraps                                  125 ha

Rajgræs                                     135 ha

Strandsvingel                              44 ha              

Hestebønner                                28 ha              

Brak, græs, juletræer mv.             56 ha

I alt                                              723 ha

Læs også