Patriotisk Selskab: Vi er mere end i mål med pesticidhandlingsplan

- For at overleve politisk og tiltrække medarbejdere er det mere vigtigt end nogensinde før, at landbruget forholder sig til de bløde værdier, lød meldingen på Patriotisk Selskabs planteavlskonference.

Chefkonsulent Erik Andkær Pedersen kunne give den positive melding, at den såkaldte belastningsindikator lå pænt under de politiske opsatte mål. - Det er særlig glædeligt i år, fastslog han. Deltagerne til planteavlskonferencen blev placeret med coronasikker afstand. Overskriften på de godt 10 faglige indlæg var: - Vi skal være lækre for omverdenen - og vi skal tjene penge. Første faglige indlæg var med chefkonsulent Erik Andkær Pedersen om vigtige erfaringer fra sidste år og hvilke udfordringer, der ligger og venter.

Vi skal være lækre for omverdenen - og vi skal tjene penge.

Med denne utraditionelle overskrift bød Patriotisk Selskab ind til planteavlskonference med fysisk fremmøde i Odense Congress Center.

Yderligere gav indbydelsen til konferencen en melding om temaet for de mange indlæg:

- Det er en spændende tid, erhvervet går i møde. Vi oplever stigende efterspørgsel på planteprodukter. Klima, biodiversitet og bæredygtighed står højt på dagsordenen ved vores planteprodukter – og i endnu højere grad som forventninger fra erhvervet og fra vores omgivelser.

 

Bløde værdier

Første faglige indlæg var med chefkonsulent Erik Andkær Pedersen om vigtige erfaringer fra sidste år og hvilke udfordringer, der ligger og venter.

- Det er i år, at vi skal have Roundup gen-godkendt. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at den såkaldte belastningsindikator ser ud til at falde.

- I pesticidhandlingsplanen fra 2017-2021 blev der stillet en målsætning om, at belastningsindikatoren skulle ned på 1,96. Men den har faktisk ligget pænt under i nu flere år – det er meget positivt, fastslog Erik Andkær Pedersen.

- Landbruget bør forholde sig til de bløde værdier, der får så meget politisk opmærksomhed i disse år.

- Udover holdningerne til brugen af pesticider er det blandt andet biodiversitet og CO2-lagring, nævnte han.

Plantekonferencen fortsatte resten af dagen med yderligere 10 faglige indlæg.

Læs også