bannerPos

Mælkeproducent tjener 30.000 kroner på at bio-bejdse sine majs

Lars Larsen har haft bejdsemidlet Starcover på sine majs i fem år. Det begyndte som et forsøg, hvor gevinsten var til at se, og derfor køber han hvert år sine majs med det biologiske bejdsemiddel, der lægger sig som en hinde rundt om majsen. En slags madpakke, som afgrøden lever af helt frem til høst.
28-11-2019 08:54
Mælkeproducent Lars Larsen har brugt biologisk bejdsemiddel på sine majs i fem år, og han ser ingen grund til at stoppe. Hans majs får både et godt rodnet og udbyttet bliver højere med en høj FK-NDF.

- Man vil heller ikke køre en bil uden at have den forsikret.

Det er mælkeproducent Lars Larsens begrundelse for, at han køber sine majs med bio-bejdsemiddel til sine 70 hektar majs på Riskærgård ved Fjerritslev. Han har brugt det samme bejdsemiddel i fem år og ser intet behov for at ændre det lige foreløbig. I sommer høstede han omkring 11.800 FE i sine majs.

- Alt, jeg foretager mig, handler om, hvad jeg kan få ud af det. For en relativt lille udgift på bejdsning får jeg et merudbytte på den anden side. For 80 kroner pr. hektar tjener jeg i gennemsnit 500 kroner ekstra pr. hektar i merudbytte, fortæller mælkeproducenten og får det til en fortjeneste på 30.000 kroner årligt.

Stærkere og større rodnet

Lars Larsen bruger et bio-bejdsemiddel udviklet af Limagrain. Bejdsemidlet hedder Starcover og er udviklet ved at sammensætte planteudtræk fra guarbønneplanten med en speciel bakterie. Den unikke sammensætning medvirker til et stærkere og større rodnet fra dag et, det kan overleve et eventuelt koldt forår eller en tør sommer. Netop derfor har Lars Larsen allerede bestilt sine majs med samme bejdsemiddel til såning i 2020.- Som landmænd er vi afhængige af vejret, og det er aldrig til at vide, hvad foråret og sommeren bringer. Alt, hvad jeg gør for mine afgrøder, gør jeg for at forsikre mit udbytte og ende med en høj FK-NDF. Det store rodnet med dybe rødder, som bejdsningen er med til at sikre, bevirker, at planterne afsøger et større jordvolumen og dermed får adgang til en større mængde vand og næringsstoffer, siger Lars Larsen, der har 200 årskøer af racen Dansk Holstein med en gennemsnitlig ydelse på 12.700 kg EKM.

Sådan virker Starcover

Det biologiske bejdsemiddel er en kombination af sukkerstof fra guarbønnen og en levende bakterie. Sukkerstoffet lægger sig som en zone omkring frøet og ændrer miljøet omkring frøet.

Bakterien frigiver fosfor til afgrøden. Rodnettet udskiller stoffer, som bakterier lever af, og dermed lever de videre med afgrøden frem til høst.

Sikrer bedre fosforoptag

Jorden på Riskærgård er JB3 og en kold og fugtig fjordbund, der egner sig bedst til grovfoderdyrkning. Lars Larsen dyrker sin jord pløjefrit for – som han siger – at bevare livet i jorden. Derudover har han halveret sin startgødning efter fosforregler og bruger mellem 60 til 80 kilo pr. hektar, afhængig af forfrugten, uden at opleve udbyttenedgang.

Produktchef for majs hos Limagrain, Andreas Andersen, fortæller, at Starcover er med til at sikre et bedre fosforoptag. Det skyldes bakterien, der afgiver enzymet fytase, som gør jordens fosfor mere tilgængeligt for planten.

- Landsforsøgene har målt 22 procent højere fosforoptag i majs bejdset med Starcover, og plantehøjden har været øget markant – helt op til 16 procent. Den gode forårsudvikling med adgang til næringsstoffer har derfor også i landsforsøgene medført et økonomisk merudbytte for brug af Starcover, siger Andreas Andersen.

Landsforsøgene har målt 22 procent højere fosforoptag i majs bejdset med Starcover, og plantehøjden har været øget markant – helt op til 16 procent.

Produktchef for majs hos Limagrain, Andreas Andersen

 

Flere forsøg, herunder landsforsøgene, har vist, at rødderne på Starcover-bejdsede planter var både tykkere og længere, og den samlede vægt af rødderne var 10 procent højere end planter uden bejdsemidlet.

Egne forsøg

Lars Larsen har selv – i begyndelsen af sin dyrkning med Starcover-midlet – lavet sine egne tests, hvor han dyrkede parceller på sine marker med og uden midlet.

- Jeg ville gerne have en statistisk sikkerhed for mit valg. Mine forsøg viste da også, at der var en forskel. Man kunne se forskellen i rodnettet allerede halvanden måned efter såning, siger han.

hl

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

Solceller kan give ekstra indtægter

Solceller fyldte en stor del, da Sesvanderhave holdt julemøde for sukkerroedyrkere.

Skovlandbrug kan være en del af løsningen på landbrugets udfordring

Skovlandbrug kan være en del af løsningen på mange af udfordringerne i landbrugssektoren, herunder klima- og biodiversitetsudfordringer. Landmand Bjarne Larsen ved Esbjerg viste torsdag sit skovlandbrug frem.

Grundvandsovervågning møder kritik fra Rigsrevisionen

Miljøministeren er stærkt utilfreds med, hvad hun betegner som en mangelfuld forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler. Ministeren iværksætter nu tre tiltag for at komme usikkerheder og problemer til livs.
Side 1 af 1716 (34320 artikler)Prev1234567171417151716Next