Registreringsnettet: Færre jordlopper i raps og flere lus i vintersæd

Det varme efterårsvejr fremmer generelt forekomsten af jordlopper og lus.

Akkumuleret antal rapsjordlopper i gule fangbakker i år og i tidligere år. 2008 er medtaget grundet de høje fangster. Kilde: Seges Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i hvede i registreringsnettet i år og tidligere år. Kilde: Seges Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i vinterbyg i registreringsnettet i år og tidligere år. Kilde: Seges

Aktiviteten af rapsjordlopper har i den forløbne uge været aftagende.

I denne uge er der således i lighed med ugen før fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på cirka 15 procent af lokaliteterne.

Det oplyser Ghita Cordsen Nielsen, Seges, ud fra de indmeldte observationer fra landets planteavlskonsulenter til registreringsnettet.

Bekæmpelse

Det varme vejr i september har fremmet rapsjordlopper, og der er tidligere i år meldt om ret kraftige bladgnav i flere marker.

Bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og kan foretages til omkring medio oktober. I milde efterår er dog også set væsentlig effekt langt inde i november, men bekæmpelse i november tilstræbes ikke.

Til bekæmpelse anbefales 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie.

Angreb af rapsjordloppens larver kan give store tab.

Lus i vintersæd

Der er udløst bladlusbekæmpelse i flere af de tidligt såede vintersædsmarker.

I hvede er der i denne uge fundet bladlus på 17 af 26 ubehandlede lokaliteter. I syv marker er der fundet mindst to procent angrebne planter.

I vinterbyg er i denne uge fundet bladlus på 11 af 15 ubehandlede lokaliteter. I seks marker er der fundet mindst to procent angrebne planter.

I den undersøgte hvede er den gennemsnitlige såtid 6. september og i vinterbyg den 9. september.

Tidlig såning afgørende

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

Finder man dog bladlus på to til tre procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før 20.-25. september.

Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Der er således bekæmpelsesbehov nu i flere marker, som er sået tidligt.

Tidspunkt for sprøjtning

Ved meget tidlig såning vokser der hurtigt nye blade frem, så effekten bliver kortvarig, hvis man sprøjter på en til to blade.

Bekæmpelse anbefales ved behov her udført ved tre til fire løvblade. Kun hvis der er kraftige angreb, skal man gøre det før.

I senere såede marker er væksten langsommere, så her kan ved behov godt behandles lidt før 3-4 bladstadiet.

Læs også