Landsforsøgene 2021: Kraftige angreb af bygfluer i vintersæd overraskede

I foråret 2021 så nogle vinterhvedemarker meget dårlige ud i foråret på grund af angreb fra bygfluer. Forventningen var ret stor udbyttenedgang og der blev anlagt forsøg til måling af udbytte i forhold til ikke-angrebne marker.

Angreb af bygfluelarver i vinterhvede sået 8/9. Der er cirka 30-40 bygflueangrebne skud pr. m2. Fotograferet 4. marts 2021 af Carsten Kløcher, Djursland Landboforening
Bygfluens larve findes inde i det opsvulmede skud. Fotograferet 7. marts 2021. Foto: Seges

I de nye og foreløbige resultater fra årets Landsforsøg er der blandt andet omtalt forsøg i vinterhvedemarker, som i foråret var kraftigt angrebet af bygfluer.

Bygfluen har to generationer om året. Forårsgenerationen lægger æg i vårhvede i maj, mens efterårsgenerationen lægger æg i vintersæd i september. Symptomerne i vintersæd ses typisk i foråret fra marts.

Kraftige angreb

Udbredelsen af bygflueangreb i vintersæd er normalt betydeligt mindre end i vårhvede, ligesom vintersæd er god til at kompensere for angreb.

- I foråret 2021 optrådte dog kraftigere angreb i enkelte vintersædsmarker, og der blev derfor anlagt forsøg i tre vinterhvedemarker, hvor udbyttetabet i angrebne pletter blev målt, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen i de foreløbige resultater fra Landsforsøgene.

I markerne har fire områder med angreb og fire områder uden angreb været markeret i marts. I hvert område med og uden angreb af bygfluelarver er der høstet en kvadratmeter.

10 procent tab

Udbyttemålingerne viser, at der i gennemsnit af de tre forsøg er et udbyttetab i de angrebne pletter på 14,6 hkg pr. ha eller cirka 15 procent.

Konsulenterne skønner, at cirka 75 og 60 procent af mark 001 og 002 har været angrebet af bygfluens larve. Det meste af mark 003 har været angrebet, mens omkring 35 procent har været hårdt angrebet.

- Hvis 75 henholdsvis 60 procent af marken i forsøg 001 og 002 har været angrebet, og udbyttetabet i de angrebne pletter er cirka 15 procent, så svarer det til et udbyttetab på omkring 10 procent i hver af de to marker.

Udbyttet på ca. 80 hkg pr. ha i mark 001 og 002 svarer godt til landmændenes høstudbytte i de to marker.

Kompenserer

- Landmændene oplyser, at de havde forventet omkring 90 hkg pr. ha, og de er begge overrasket over, at angrebene af bygfluelarver trods alt ikke forårsagede større udbyttetab vurderet ud fra markernes udseende i foråret, oplyser Ghita Cordsen Nielsen.

I forsøg 003 var udbyttet ifølge konsulenten også højere end forventet.

- Forsøgene viser, at bygfluens larve til tider kan give skader i vintersæd, men at afgrøden er god til at kompensere for angrebene. Skadevirkningen er nok afhængig af antallet af skud på planterne. Jo flere skud jo bedre kan planterne kompensere for angrebne skud, lyder konklusionen.

Læs også