De nye triazolregler: Få købt svampemidler nu – men kun til behovet i år

Grovvarefirmaerne må kun sælge midler med gamle etiketter frem til 30. april. Derfor disponerer de med en lav beholdning.

Der er som bekendt kommet nye regler til at begrænse forbruget af svampemidler, som indeholder tre forskellige triazoler.

Det kan for mange virke kompliceret at beregne sig frem til ikke at overskride det maksimale sæson-forbrug på en såkaldt normaldosering (1 N)

Men reglerne vil først slå rigtigt igennem i 2023.

Alligevel opfordrer man fra kemi- og grovvarebranchen planteavlerne til allerede nu at tænke på de nye regler.

Gamle midler nu

- Grovvarefirmaerne må nemlig kun ligge med midler med de nuværende gamle etiketter frem til 30. april. Derefter må de kun sælge midler med en ny etikette, lyder det fra branchefolk.

Produkter med ny etiketter vil være gældende ved udlevering og køb efter 1. maj 2022, eller så snart der er udsolgt hos grovvareselskaberne med gamle etiketter.

- For at sikre sig produkter med gamle etikette, bør man derfor kontakte sit grovvareselskab snarest muligt, sikre sig bestilling og levering - selv om det kan være svært at disponere og meget afhænger af vækstsæsonen. Det anbefales kun at købe hjem til forbruget i 2022.

Brug dem i år

Planteavleren må anvende og opbevare produkter med gamle etiketter indtil 31. december 2022.

Det drejer sig især om produkterne Folicur Xpert, Prosaro og Proline Xpert, der ofte anvendes i kornafgrøder, frøgræs og raps og som forventes mere efterspurgte.

De nye 1,2,4 triazol-regler omfatter også produktet Orius Max, som indeholder aktivstoffet tebuconazol.

De nye triazol-regler

● Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler med triazolerne. En tidlig anvendelse tæller hårdest. Reglerne vil først slå fuldt igennem i sæson 2023

● De nye 1,2,4 triazol-regler trådte i kraft 31. december 2021 og omfatter aktivstofferne tebuconazol, difenoconazol og mefentrifluconazol. Brugen af produkter med disse tre aktivstoffer skal indgå i triazol-regnskabet, hvor der samlet kun må anvendes svarende til en normaldosering (1 N =100 procent)

● Det betyder, at der fremover også skal tages hensyn til, om såsæden er bejdset eller ubejdset med et at disse aktivstoffer og hvornår det anvendes i vækstsæsonen

● De nye regler vil særlig ramme produkter, som har et højt indhold af aktivstoffer, når de anvendes tidligt før vækststadie 32

Kommentar fra planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak, AgriAdvice:

- Udgangspunktet er »Ingen panik« – pesticidstrategier kører stort set hjem i 2022, som de er lavet. Vi ændrer lidt på middelvalg i hvede stadie 31 og 33 – hvis der køres med ny etikette.

- Men den umiddelbare reaktion på de regler er alligevel, at I med fordel kan købe eller bestille lidt OriusMax, FolicurXpert, Prosaro og ProlineXpert hjem (hvis der findes noget på lager) – for at have noget med gammel etikette. Specielt for at kunne agere i de tidlige behandlinger.

- Dette noterer jeg med baggrund i, at vi kan se, at det er muligt at købe til næsten 2021-priser – og betaling november 2022.

- De nye triazolregler her og nu er forløber for en ny pesticidaftale i løbet af 2022 - en aftale som både vil føre nye afgifter med sig og nok så vigtigt sikker også indføre pesticidregnskab!

- Vigtigt allerede nu at få 100 procent styr på registreringen. Det kommer til at danne grundlag for al kontrol og opgørelse fremover.

- Fremadrettet vil Propulse + CometPro overtage meget i de tidlige behandlinger.

Læs også