Bæredygtigt Landbrug: - Klimarådet lever i en osteklokke

Det vil flytte fødevareproduktion til udlandet, hvis man afgiftsbelægger biologiske processer i dansk landbrug, lyder advarslen fra Bæredygtigt Landbrug.

- En ensartet CO2-afgift som den, Klimarådet anbefaler, risikerer at udslette dansk landbrug! Man burde hellere støtte os landmænd i at fortsætte det vigtige arbejde med at mindske udledningerne.

Sådan lyder reaktionen fra Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær ovenpå tirsdagens statusrapport fra Klimarådet. 

Her anbefaler rådet blandt andet., at der snarest vedtages en regulering af landbrugets udledninger, hvor en ensartet afgift på drivhusgasudledninger bør udgøre grundstenen. 

Formuleringen viser ifølge Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen, at Klimarådet har svært ved at betragte verden under ét:

- Klimarådet lever helt åbenlyst stadig i en osteklokke. Snævre, egoistiske, nationale tiltag som dem, rådet foreslår, medfører ingen forbedringer for klimaet overhovedet, siger direktøren.

I stedet bør man sætte ind andre steder, mener Jørgen Evald Jensen.

- Det eneste, der for alvor vil gøre en forskel, er en ændret menneskeadfærd i form af især et reduceret forbrug af fossile brændsler. Og det kan ikke gå for hurtigt. At lægge CO2-afgift på biologiske processer nytter intet – det vil blot flytte produktionen af fødevarer til andre lande, hvor man ikke er lige så klimaeffektive som her i Danmark. Det er grotesk, hvordan Klimarådet fuldstændig negligerer de mange klimatiltag, der p.t. er undervejs såvel i dansk landbrug som i EU-regi, tilføjer den faglige direktør.

Rapporten fra Klimarådet kommer forud for, at regeringen vil spille ud med sin ide til en CO2-afgift. Det udspil kommer efter planen i efteråret.
 

Læs også