DN og DI: - Naturen bør være skattefri

Paragraf 3-arealer og jord med klima-lavbundsprojekter bør fritages for ejendomsskat, mener både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri i et nyt udspil. Det får en positiv modtagelse fra Landbrug & Fødevarer.

Naturen bør være skattefri. Sådan lyder det i et nyt fælles udspil fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri. Derfor bør både paragraf 3-arealer og arealer, hvor der laves klima-lavbundsprojekter samt skovarealer med urørt skov, fritages for ejendomsskat.

- Vi mener, at naturen skal være skattefri – nøjagtig som man i dag fritager andre ydelser og produkter for skat, fordi de løser en særligt samfundsmæssig opgave. Det gælder fx aviser, sundhedsydelser, undervisning og velgørende organisationer. Formålet er at give de danske grundejere et tydeligt incitament til at skabe mere natur på deres ejendomme, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i en pressemeddelelse.

Hun og DN er gået sammen med Dansk Industri om udspillet, og det er af nødvendighed, siger politisk direktør i DI, Emil Fannikke Kiær.

- Danmark halter bagefter, når det handler om at gøre en indsats for naturen. Derfor er jeg rigtig glad for, at Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening står sammen om et reelt bud på, hvordan vi får skabt mere og bedre natur på særligt de private arealer, siger han og fortsætter:

- Det er helt nødvendigt, at vi tænker de private arealer mere med som en del af indsatsen, end det har været gjort hidtil, siger Emil Fannikke Kiær.

Udspillet anslår, at en samlet skattefritagelse af de omkring 350.000 hektar privatejede paragraf 3-jorde vil koste under 100 millioner om året i tabte skatteindtægter.

L&F: Et interessant forslag

Udspillet får en positiv modtagelse hos Landbrug & Fødevarer. Her er man enig i, at der er brug for mere og bedre natur, lyder det fra viceformand Lone Andersen.

- Derfor tager vi også godt imod alle gode ideer til at styrke incitamenterne til at gøre en indsats for naturen, siger hun og fortsætter:

- Naturfredningsforeningens og DI’s forslag om at fritage natur og brak for jordskat er derfor et interessant forslag, som vi gerne vil se nærmere på, siger Lone Andersen.

Lovgivning spænder ben

Men selv om ideen er god, kan den gældende lovgivning gøre det vanskeligt 

- Desværre oplever vi, at der er en række uhensigtsmæssige regler i den lovgivning vi har i dag. Lovgivningen er på flere områder indrettet sådan, at gør man en indsats for naturen, så kan man i sidste ende blive pålagt restriktioner og begrænsninger i driften. 

- Det betyder, at mange landmænd er tilbageholdende i forhold til at gå ind i naturprojekter. Derfor hilser vi alle forslag, der kan sikre en bedre incitamentsstruktur velkommen.

Læs også