Bæredygtigt Landbrug vil have øget erstatning til landmænd

Tilskudssatserne er for lave, når lodsejere kompenseres for at udtage kulstofrige lavbundsjorde, mener Bæredygtigt Landbrug, der også vil have effekten af udtagningen undersøgt.

Tilskuds-satserne til lodsejer-kompensation i forbindelse med udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er sat for lavt.

Sådan lyder det i et høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug – som derfor forudser, at tilslutningen fra landmændene til de projekter, der er lagt op til, vil være begrænset:

- Hvis samfundet vil bestemme, hvad der skal ske på de enkelte borgeres ejendomme, er det den altovervejende hovedregel, at der skal ske fuld erstatning, jævnfør grundlovens paragraf 73, skriver Maiken Bak Jensen, jurist ved Bæredygtigt Landbrug, i høringssvaret.

Undersøg effekt

Hun tilføjer:

- Når det er gjort frivilligt, og det ikke sker med fuld erstatning, skal guleroden alligevel være stor nok til, at det giver mening for den enkelte. Ellers vil projektet ikke blive til noget.

Bæredygtigt Landbrug understreger også, at udtagning af lavbundsjorde sandsynligvis har en effekt på klimaet, men at denne effekt bør undersøges nærmere, inden man går i gang med at tage store jordarealer ud af drift.

Foreningen mener desuden, at der bør stilles krav til målinger af indholdet af næringsstoffer inden og efter etableringen af et lavbundsprojekt.

mip

 

Læs også