Fra gård til gaffel

Udover biodiversitetsstrategien fremlagde EU-Kommissionen onsdag dens såkaldte Farm-to-Fork-strategi, som sætter fokus på dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. Dog alt sammen i samspil med målene om at øge biodiversiteteten og mindske klimaudledningen.

EU-Kommissionens nye »fra gård til gaffel«-strategi blev sammen med biodiversitetsstrategien fremlagt onsdag.

Farm-to-Fork er en overordnet strategi, som skal danne baggrund for de kommende lovforslag angående fødevareproduktionens fremtidige rammevilkår i EU.

EU's overordnede mål er at reducere fødevaresystemets miljø- og klima-påvirkning samtidig med, at det sikres, at der stadig vil kunne blive produceret nok fødevarer til befolkningen.

EU-Kommissionens strategi

EU-Kommissionen lægger i sin strategi op til, at fødevaresektoren skal være klimaneutral inden år 2050. Derudover skal tabet af biodiversitet stoppes. 

Endvidere skal fødevaresikkerheden sikres, og der skal være fokus på folkesundhed, så der altid er adgang til tilstrækkeligt nærende og bæredygtig mad til en overkommelig pris for alle.

Sikkerhedsstandarden skal være høj, og der skal også være et markant højere fokus på dyrevelfærd.

»Gård til gaffel«-strategien skal implementeres i samspil med biodiversitetsstrategien, handlingsplanen for den cirkulære økonomi (CEAP) og målsætningen om nul forurening.

Verdens befolkning forventes at vokse til cirka 9,7 milliarder i 2050, så hvis der ikke gøres noget for at ændre forbrugsmønstre og begrænse madaffald, så vil drivhusgasudledningen stige med 50 % (fra 2012-niveauer) i 2050 for at imødekomme efterspørgslen. Kombineret med en forventet stigning i energiafgrøder forventes dette at føre til en stigning i areal med afgrøder på bekostning af skov og anden naturland, især i Afrika syd for Sahara

aldo

Læs også