bannerPos

Fra gård til gaffel

Farm-to-Fork er en overordnet strategi, som skal danne baggrund for de kommende lovforslag angående fødevareproduktionens fremtidige rammevilkår i EU.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
20-05-2020 12:40
Udover biodiversitetsstrategien fremlagde EU-Kommissionen onsdag dens såkaldte Farm-to-Fork-strategi, som sætter fokus på dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. Dog alt sammen i samspil med målene om at øge biodiversiteteten og mindske klimaudledningen.

EU-Kommissionens nye »fra gård til gaffel«-strategi blev sammen med biodiversitetsstrategien fremlagt onsdag.

Farm-to-Fork er en overordnet strategi, som skal danne baggrund for de kommende lovforslag angående fødevareproduktionens fremtidige rammevilkår i EU.

EU's overordnede mål er at reducere fødevaresystemets miljø- og klima-påvirkning samtidig med, at det sikres, at der stadig vil kunne blive produceret nok fødevarer til befolkningen.

EU-Kommissionens strategi

EU-Kommissionen lægger i sin strategi op til, at fødevaresektoren skal være klimaneutral inden år 2050. Derudover skal tabet af biodiversitet stoppes. 

Endvidere skal fødevaresikkerheden sikres, og der skal være fokus på folkesundhed, så der altid er adgang til tilstrækkeligt nærende og bæredygtig mad til en overkommelig pris for alle.

Sikkerhedsstandarden skal være høj, og der skal også være et markant højere fokus på dyrevelfærd.

»Gård til gaffel«-strategien skal implementeres i samspil med biodiversitetsstrategien, handlingsplanen for den cirkulære økonomi (CEAP) og målsætningen om nul forurening.

Verdens befolkning forventes at vokse til cirka 9,7 milliarder i 2050, så hvis der ikke gøres noget for at ændre forbrugsmønstre og begrænse madaffald, så vil drivhusgasudledningen stige med 50 % (fra 2012-niveauer) i 2050 for at imødekomme efterspørgslen. Kombineret med en forventet stigning i energiafgrøder forventes dette at føre til en stigning i areal med afgrøder på bekostning af skov og anden naturland, især i Afrika syd for Sahara

aldo

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next