Styrelse rykker frem på skovrejsning

Landbrugsstyrelsen rykker tilskudsordningen frem, og der vil fremover være mere fokus på at fremavle forskelligartet natur på skovarealerne.

Årets tilskudsordninger for skovbruget står foran at blive rullet ud, og det bliver med nogle ændringer både af faglig og administrativ karakter.

Landbrugsstyrelsen har nemlig valgt at komme konsulenter på området i møde, og har valgt at fremrykke datoerne, som ordningen hører under. Det fortæller Mette Hyllebrandt-Larsen, der er enhedschef hos Landbrugsstyrelsen.

- Det har været vigtigt for os at få rykket ordningen frem i forhold til, hvor den har ligget tidligere. Det er sket efter et ønske fra erhvervet, forklarer Mette Hyllebrandt-Larsen og fortsætter:

- Det er ikke helt endeligt afgjort, hvor meget vi kan rykke den frem, men vi snakker i hvert fald om en måned og måske mere.

Konsulenter og andet godtfolk har tidligere oplevet, at det har været besværligt at inddrage kommunerne i forbindelse med ansøgninger, og det er derfor, der bliver lavet om på datoerne, oplyser enhedschefen.

- Det sker i et forsøg på at gøre det sådan, at fristerne ikke ligger for tæt på sommerferien. For erhvervet har brug for at indhente tilladelser fra kommunerne, og det kan være svært, hvis ordningen går ind i sommerferieperioden.

Fokus på forskellighed

- Der er tale om en ordning med flere forskellige virkemidler, der alle på forskellig vis har til mål at lave mere forskelligartet natur på de arealer, der behandles, siger forstfuldmægtig hos miljøstyrelsen, Henrik Ballegaard.

- Vi giver tilskud til skovgræsning, og vi laver naturlige vandstandsforhold, hvor vi lukker af med grøfter eller måske en vold, så man får en mere varieret vandstand inde i skoven. Og så bevarer vi gamle træer, større træer til at stå og forgå, simpelthen for at skabe mere liv for kryb og kravl.

Man er ifølge Henrik Ballegaard også meget opmærksom på brugen af pesticider i forbindelse med skovdriften.

- Blandt andet giver vi tilskud til ekstensivering, hvor vi behandler arealerne mindre, ikke bruger pesticider, og kører mindre på arealerne, siger han og uddyber:

- Det handler også om at være med til at skabe grobund for en naturlig foryngelse af arealerne. Det vil sige, at naturligt frøfald anvendes for at frembringe den næste generation af skov.

Oplysningerne kom frem på et webinar for konsulenter og andre interessenter på området, der var arrangeret af Landbrugsstyrelsen i starten af marts.

Læs også