Efter viralt Facebook-opslag om spildevand: Venstre-ordfører stiller miljøminister til ansvar

Efter at Effektivt Landbrug interviewede landmand Kim Kronshage Rasmussen, der på Facebook råbte vagt i gevær om, hvad han mener er ulovlig udledning af spildevand fra Svendborg Spildevand A/S på sin bedrift, kræver Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen svar fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Fredag bragte Effektivt Landbrug artiklen »Facebook-opslag om spildevand gik viralt: - Det er en bet i hjertet af min gård«. I artiklen blev det beskrevet, hvordan en frustreret landmand og gårdejer fra Fyn i årtier har måttet se på fra sidelinjen, mens Svendborg Spildevand A/S uden tilladelse har udledt millioner af tons spildevand ud til Hundstrup Å via Rødkildeskoven, som ligger på landmandens bedrift.

Og nu vil Svendborg Kommune tillige give tilladelse til udledelsen.

Det har fået Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, til at efterspørge en redegørelse for omstændighederne fra miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vil ministeren kommentere artiklen »Det er en bet i hjertet af min gård«, bragt den 23. juli 2022 i Effektivt landbrug, og redegøre for: hvad konsekvenserne er for vandmiljø, natur, biodiversitet mv. i området, om ministeren er tilfreds med den indsats der gøres af Svendborg Kommune, og hvilke initiativer ministeren mener, der bør tages i sagen?, lyder spørgsmålet fra den fynske Venstre-politiker.

- Frustrerende

Landmanden, der kom til orde i artiklen, er Kim Kronshage Rasmussen, der driver planteavl udelukkende efter conservation agriculture-principper på sine 320 hektar på Rødkilde Gods.

- Jeg arbejder rigtig meget med miljø, klima, biodiversitet og bæredygtighed på Rødkilde. Og så har jeg sådan en bombe lige midt i min gård. Det er frustrerende, udtalte han til Effektivt Landbrug.

Læs også