Advokat: Staten begår traktatbrud i forbindelse med overløb

Ifølge Agerskovgruppens advokat Hans Sønderby begår den danske stat traktatbrud, fordi den giver kommunerne økonomisk incitament til at udlede urenset kloakvand og ikke at måle præcist for mængde og indhold.

Advokat Hans Sønderby med speciale i EU-ret har gransket en lang række tal, som landmand og debattør Knud Jeppesen har gravet frem. Og advokaten er ikke i tvivl: Staten begår traktatbrud i forhold til urenset spildevand.

Ifølge oplysningerne fra Knud Jeppesen opkræver staten kun afgift af de næringsstoffer, som renseanlæggene efter endt rensning lukker ud i vandmiljøet. Ikke af de cirka 40-50 millioner kubikmeter urenset spildevand, som kommunerne fra de cirka 4.500 overløbssteder lukker udenom renseanlæggene og direkte ud i naturen.

Desuden er kommunerne kun forpligtet til at måle på det, der går igennem renseanlægget. Ikke på det, der går udenom, lyder det samstemmende fra advokaten samt Knud Jeppesen. Ifølge advokaten tilskyndes kommunerne dermed økonomisk til at øge deres overløb, fordi overløb er fri for afgift. Og de sparer ligeledes udgiften til at rense det ekstra spildevand.

Går imod formålet

Derfor konkluderer Hans Sønderby, at det ikke hænger sammen med selve formålet i EU’s vandrammedirektiv.

- Knud Jeppesen oplyser mig, at der ifølge kommunernes egne indberetninger fra 2019 sker overløb cirka 47.000 gange årligt, og det er endda kun en tredjedel af kommunerne, som har indberettet antal overløb. Hvis de sidste to tredjedele af kommunerne har samme mønster, er det jo tæt på 150.000 overløb om året, fortæller Hans Sønderby, som fortsætter:

- Ifølge oplysningerne er kommunernes indberetninger af overløb i kubikmeter meget svingende fra år til år. Indholdet af næringsstoffer i det kloakvand, de udleder, er mindst en tredjedel højere end de tal, Miljøstyrelsen anviser som normalt indhold. Dermed udleder og forurener kommunerne faktisk meget mere, end de oplyser.

»Forureneren betaler«

Hans Sønderby fastslår, at medlemsstaterne skal forbedre forholdene for vand og reducere forurening ifølge EU’s vandrammedirektiv.

- Men med statens implementering af EU`s regler gives kommunerne en afgiftsmæssig fordel ved at gøre det modsatte. Kommunerne tilskyndes til at spare penge på udbygning af renseanlæggenes kapacitet og til rensning af den større mængde spildevand, siger han.

Ifølge Hans Sønderby går det imod »forureneren betaler-princippet«, som også er et formål i EU-direktivet.

- Borgerne betaler, imens kommunerne tilskyndes til at forøge forureningen ved, at de ikke skal betale afgift og rensning for de mindst 40-50 millioner kubikmeter spildevand, siger advokaten.

 

Læs også