bannerPos

Rådgiver: - Har du styr på bedriftens BBR-oplysninger?

I »Ret BBR« kan man se oplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg på ejendommen. Her kan man foreslå ændringer til grunde, bygninger, enheder mv. som allerede er registreret i BBR, ligesom man kan foreslå ændringer til bygninger, der er forkert placeret i registeret. Arkivfoto
22-07-2020 13:05

Det er lovpligtigt, at bedriftens BBR-oplysninger er korrekte og stemmer overens med forholdene. Ifølge SvineRådgivningen, er det både nemt og hurtigt at tjekke bedriftens BBR-oplysninger – og få eventuelle fejl rettet.

Bygnings- og boligregistret, også kaldet bedriftens BBR-oplysninger, omhandler bygningernes areal, alder, materiale, anvendelse, tekniske anlæg, herunder gylletanke, siloer, halmfyr og en række andre ting.

Oplysningerne bliver blandt andet brugt af myndighederne, men også af banker og forsikringsselskaber. I SvineRådgivningen anvender de oplysningerne i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse.

- Det er lovpligtigt at bedriftens BBR-oplysninger er korrekte og stemmer overens med forholdene. Tager din forsikringspræmie udgangspunkt i forkerte BBR-oplysninger, kan der opstå problemer med skadeserstatning ved bygninger, der ikke er registrerede eller står opført med forkert anvendelse. Det oplyser svinerådgiver Sofie Hyldgaard i SvineRådgivningens nyhedsbrev »SvineNyt«.

Fejl skal rettes

Ifølge Sofie Hyldgaard, er det både nemt og hurtigt at tjekke bedriftens BBR-oplysninger, som findes under www.bbr.dk.

- Hvis du opdager fejl eller mangler i oplysningerne på bedriftens BBR-meddelelse, skal du sørge for at fejlen bliver rettet, for eksempel ved at bruge selvbetjeningsløsningen »Ret BBR«, herefter får Kommunen besked om dine rettelser og din BBR-meddelelse kan blive opdateret.

I »Ret BBR« kan man se oplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg på ejendommen. Her kan man foreslå ændringer til grunde, bygninger, enheder mv. som allerede er registreret i BBR, ligesom man kan foreslå ændringer til bygninger, der er forkert placeret i registeret.

- Vær særligt opmærksom på at ældre olietanke, siloer og gylletanke, på lige fod med bygninger, skal være registreret i BBR, lyder opfordringen fra Sofie Hyldgaard.

Manglende registrering udfordrer

I forbindelse med miljøgodkendelse af en nyerhvervet ejendom, ser de hos SvineRådgivningen nogle gange uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og det, der har været registreret.

- Det kan være besværligt for en ny ejer at afklare forholdene og det har blandt andet betydning for BAT-niveauet, hvorvidt en bygning er etableret som stald eller taget i brug som stald senere, påpeger Sofie Hyldgaard.

cab

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next