Engagement, håndværk og management er nøglen til en succesfuld fravænning

Der skal ingen hokuspokus til for at fravænne grise på Nylund på Mors. Det handler ene og alene om det gode håndværk, management og et stort engagement. Det engagement har de ansatte. En af dem, en ukrainsk mand på 27, endda så meget, at han har deltaget i en konkurrence og vundet titlen som Årets Fravænningsspecialist 2021.

Nylund har 700 søer og solgte sidste år mere end 27.000 smågrise. De kører med 5-ugers fravænning, hvilket gør, at grisene i gennemsnit er 31 dage gamle ved fravænning og vejer 7 kg. Nylund fravænner 41,5 grise pr. årsso og har 15,6 fravænnede grise pr. fravænning. Ukrainske Oleksandr Matsiuehenko (th), har tilmeldte sig en konkurrence om at blive årets fravænningsspecialist og vundet. - Vi ser frem mod at skulle fravænne grise uden zink. Det kræver dygtighed at kunne fravænne grise med gode resultater og det har vi ønsket at sætte fokus på med denne konkurrence, fortæller Jakob Repsholt fra fodervirksomheden A-One, som har udskrevet konkurrencen. Et af nøgleordene hos Nylund på Mors er et enormt engagement fra de ansatte. De stiller spørgsmålstegn ved hvorfor tingene skal gøres, som de skal og får lov at prøve ideer af. Ved fravænning, som sker om fredagen, fjernes soen og grisene bliver i stien hen over weekenden, for at undgå stress. Om mandagen flyttes grisene fra en sektion samlet hen i klimastalden og farestalden vaskes ned.

Det kom som noget af en overraskelse, da svineproducent Mogens Balle Kristensen fik et opkald fra fodervirksomheden A-One, som kunne fortælle, at en af hans ansatte, Oleksandr Matsiuehenko, havde vundet en konkurrence.

- Jeg vidste slet ikke, han havde tilmeldt sig, griner Mogens Balle Kristensen, som driver Nylund, en ejendom med 700 søer ved Øster Assels på Mors.

Den ansatte, ukrainske Oleksandr Matsiuehenko, havde tilmeldte sig en konkurrence om at blive årets fravænningsspecialist. En konkurrence udskrevet af A-One.

- Vi ser frem mod at skulle fravænne grise uden zink. Derfor er det enorm vigtigt at kunne sit håndværk. Det kræver dygtighed at kunne fravænne grise med gode resultater og det har vi ønsket at sætte fokus på med denne konkurrence, fortæller Jakob Repsholt fra fodervirksomheden A-One.

Hele teamet er de bedste

Konkurrencen gik ud på at indsende en beskrivelse med to til tre guldkorn til, hvordan man opnår succes med fravænning.

A-One modtog 15 besvarelser fra nær og fjern – fra kunder og fra ikke-kunder. Tre kom med i et finaleløb og ud af dem blev vinderen, Oleksandr Matsiuehenko, fundet.

Den unge ukrainer tager dog på ingen måde æren på egne skuldre, men mener at årets fravænningsspecialist på Nylund er hele teamet; Mogens Balle Kristensen og de tre fuldtidsansatte plus en, som er på halv tid.

- Det vigtigste er, at vi er et team. Vi ved præcis, hvad hinanden laver, taler om tingene og kan alle udføre hinandens opgaver. Og så deler vi viden. Det er vigtigt at dele sin viden og erfaring, så vi hele tiden bliver bedre, forklarer han.

Inseminerer kun de bedste søer

Nylund har 700 søer og solgte sidste år mere end 27.000 smågrise. De kører med 5-ugers fravænning, hvilket gør, at grisene i gennemsnit er 31 dage gamle ved fravænning og vejer 7 kg. Nylund fravænner 41,5 grise pr. årsso og har 15,6 fravænnede grise pr. fravænning.

De resultater starter ifølge Oleksandr Matsiuehenko allerede ved god genetik og kun at bruge de bedste søer.

- Det er kun de bedste søer, der bliver insemineret, siger han.

Søerne ankommer til farestalden 3-5 dage før faring, tildeles et godt foder og fra den dag de farer tilsættes soja som topdressing.

- De får fra start 150 gram sojaskrå og slutter på 400 gram sojaskrå pr. so pr. dag inden fravænning. Råproteinindholdet øges herved fra 117 gram til cirka 132 gram pr. FEsv, forklarer Oleksandr Matsiuehenko, som oplever at sojaskråen sikrer et stabilt foderoptag og en god mælkeydelse.

Sorteres efter størrelse

Grisene udjævnes mellem søerne efter størrelse og der anvendes enkelte ammesøer.

Størrelsesudligningen fortsætter helt frem til fravænning, for at sikrer, at grisene fravænnes på det helt rigtige tidspunkt.

- Vi kan godt fravænne to-tre grise fra et kuld et par dag før de andre, så kommer de ned i en tom sti i samme sektion, siger Oleksandr Matsiuehenko.

Ved fravænning, som sker om fredagen, fjernes soen og grisene bliver i stien hen over weekenden, for at undgå stress. Om mandagen flyttes grisene fra en sektion samlet hen i klimastalden og farestalden vaskes ned.

- Vi har nogle andre muligheder fordi vi ikke har PRRS og det minimerer klart stressniveauet i besætningen, at det er soen, vi fjerner og smågrisene bliver, forklarer Mogens Balle Kristensen.

Råmælk fra start

Smågrisene tildeles fra start råmælk fra råmælksautomater, og senere mælkeerstatning som de frit kan drikke af indtil en uge før fravænning.

Fra dag fem kastes lidt foder på gulvet omkring smågrisene.

- Det er ikke for at de skal æde noget af det fra start, men for duften. Vi oplever, at de drikker mere og hurtigere vænner sig til foder og derefter ser vi at de har et mindre foderspild, forklarer Oleksandr Matsiuehenko.

Smågrisene får tørfoder, som opblødes med vand i fodertruet.

558 gram daglig tilvækst

Spørger man indehaveren Mogens Balle Kristensen, hvad han tror, der ligger til grund for en succesfuld fravænning, nævner han tre ting.

- Medarbejdere, genetik og ordentlige forhold. Der er ingen hokuspokus her, det handler om management, siger han.

Medarbejderne har han, genetikken køber han sig til og de ordentlige forhold fik han bygget da han overtog ejendommen i 2006, mens en byggetilladelse ligger klar til en fordobling af produktionen.

Mogens Balle Kristensen er i sin besætning ikke i tvivl om, at man kan fravænne grise uden zink.

- Men spørgsmålet er, om de kan gro. Vi ved, at hvis de gror meget de første 14 dage, så gror de også meget de sidste 14 dage, og kan man så stille sig tilfreds med en lavere start, spørger Mogens. Grisene på Nylund præsterer lige nu 558 gram daglig tilvækst. Et niveau, som han ønsker at fortsætte på også med en kommende zinkfri fodring.

- Man kan lige så godt gå efter det bedste. Det er også svært at oplære sine medarbejdere i at gøre det næstbedste, nej vi skal gøre det bedste hver eneste dag og når man snakker om zink, så handler det i høj grad om management, forklarer han.

Jakob Repsholt fra A-One erkender, at en zinkfri fodring handler om håndværk, for der er ikke noget hokuspokus man kan tilsætte sit foder.

- Vi har besætninger, som kører uden zink og hvor det fungerer rigtig fint, så det kan sagtens lade sig gøre, men det gode håndværk og det at kunne passe grise, bliver altafgørende i det her, forklarer han.

Hygiejne er altafgørende

Mogens Balle Kristensen sætter stor pris på sine ansatte og fremhæver flere gange deres store engagement. Han må også erkende, at de også udfordrer, men på den gode måde. De løser ikke bare deres arbejdsopgaver i blinde, men sætter også spørgsmålstegn ved, hvorfor det skal gøres, som det skal.

- De kommer med ideer og ting de gerne vil prøve og det får de som regel lov til, siger Mogens Balle Kristensen.

Noget af det, der ligger både de ansatte og Mogens Balle Kristensen meget på sinde er hygiejne.

Det er, som andre steder med ren kedeldragt og fodtøj, når man går ind i stalden. Herudover desinficeres man sit fodtøj, hver gang man går ind i en ny sektion. Der kan også være arbejdsopgaver, hvor man skifter fodtøj igen når man går ind i en sektion eller sågar også kedeldragt.

- Samtidig har jeg altid blå plastichandsker på. Det er ikke for min egen skyld, men for grisene, siger Oleksandr Matsiuehenko.

Altid på vagt overfor bakterier

Der er også en hel klar fremgangsmåde når farestalden skal vaskes ned.

- Også her, siger Oleksandr Matsiuehenko og peger på undersiden af den bøjle, som holder soen på plads i stien. Et sted som mange måske glemmer, men hvor der kan gemme sig et hav af bakterier.

Generelt er der et meget stort fokus på bakterier, det betyder blandt andet også, at man hellere behandler oralt end gennem et stik.

- Hver gang vi laver et hul, er der en risiko for at bakterierne trænger ind i grisen og det skal vi undgå, siger Mogens Balle Kristensen.

Der er også selvgjorte hygiejneløsninger i stalden. Blandt andet er der i vognen med savsmuld i bunden, som bruges til at holde styr på grisene, ved for eksempel kastration, lavet et finmasket net, som grisene sættes på, så de er et stykke over savsmuldet. Det betyder ikke alene, at afføring fra grisene falder ned gennem nettet og grisene dermed ikke skal gå rundt i det. Det betyder også at de ansatte ikke skal bukke sig så langt når grisene skal op og ned fra vognen.

- Hygiejne er bare så vigtigt i det her og det skal vi have styr på, for at kunne opnå de resultater vi får og gerne vil have, siger Mogens Balle Kristensen.

Veterinæruddannet i Ukraine

Oleksandr Matsiuehenko er 27 år gammel og universitetsuddannet fra sit hjemland, hvor han har en veterinær uddannelse. Han har været i Danmark i 2,5 år.

Han er meget aktiv på de sociale medier og har blandt andet sin egen Youtube-kanal, hvor han ved hjælp af små korte film fra Nylund, på ukrainsk, deler ud af sin erfaring til følgere både i Danmark og i hjemlandet.

- Han er meget aktiv og det synes jeg er rigtig fint. Han tilmelder sig også sådan en konkurrence her. Jeg er vestjyde og det ville jeg aldrig gøre, men for mig viser det engagement og det betyder meget, siger Mogens Balle Kristensen.

Med titlen Årets fravænningsspecialist følger en oplevelse for Oleksandr Matsiuehenko og det øvrige team på Nylund. De har valgt at tage ud at sejle.

Læs også