Har succes med fravænning

Godt håndværk, management og et stort engagement giver en succesfuld fravænning i svinebesætningen på Nylund på Mors. Her kan en af de ansatte smykke sig med titlen Årets Fravænningsspecialist 2021.

Nylund på Mors fravænner 41,5 grise pr. årsso og har 15,6 fravænnede grise pr. fravænning. Grisene er i gennemsnit 31 dage gamle og vejer 7 kg. Ukrainske Oleksandr Matsiuehenko (t.h.) tilmeldte sig en konkurrence om at blive årets fravænningsspecialist og vandt. Jakob Repsholt fra fodervirksomheden A-One udskrev konkurrencen. Et af nøgleordene hos Nylund på Mors er engagement. De ansatte stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor tingene skal gøres, som de skal, og får lov at prøve ideer af. Ved fravænningen fjernes soen, og grisene bliver i stien hen over weekenden for at undgå stress.

Det kom som noget af en overraskelse, da svineproducent Mogens Balle Kristensen fik et opkald fra fodervirksomheden A-One, som kunne fortælle, at en af hans ansatte, ukraineren Oleksandr Matsiuehenko, havde vundet en konkurrence.

- Jeg vidste slet ikke, han havde tilmeldt sig, griner Mogens Balle Kristensen, som driver Nylund – en ejendom med 700 søer ved Øster Assels på Mors.

Oleksandr Matsiuehenko havde tilmeldt sig A-One’s konkurrence om at blive årets fravænningsspecialist. Konkurrencen gik ud på at indsende en beskrivelse med to til tre guldkorn til, hvordan man opnår succes med fravænning.

Den unge ukrainer tager dog på ingen måde æren på egne skuldre, men mener, at årets fravænningsspecialist på Nylund er hele teamet: Mogens Balle Kristensen og de tre fuldtidsansatte plus en, som er på halv tid.

- Det vigtigste er, at vi er et team. Vi ved præcis, hvad hinanden laver, taler om tingene og kan alle udføre hinandens opgaver. Og så deler vi viden. Det er vigtigt at dele sin viden og erfaring, så vi hele tiden bliver bedre, forklarer Oleksandr Matsiuehenko.

Inseminerer kun de bedste

Nylund har 700 søer og solgte sidste år mere end 27.000 smågrise. De kører med 5-ugers fravænning, hvilket gør, at grisene i gennemsnit er 31 dage gamle ved fravænning og vejer 7 kg. Nylund fravænner 41,5 grise pr. årsso og har 15,6 fravænnede grise pr. fravænning.

De gode resultater starter ifølge Oleksandr Matsiuehenko allerede med god genetik og ved kun at bruge de bedste søer ved insemineringen.

Søerne ankommer til farestalden 3-5 dage før faring, tildeles et godt foder, og fra den dag, de farer, tilsættes soja som topdressing.

- De får fra start 150 gram sojaskrå og slutter på 400 gram sojaskrå pr. so pr. dag inden fravænning. Råproteinindholdet øges herved fra 117 gram til cirka 132 gram pr. FEsv, forklarer Oleksandr Matsiuehenko, som oplever, at sojaskråen sikrer et stabilt foderoptag og en god mælkeydelse.

Sorteres efter størrelse

Grisene udjævnes mellem søerne efter størrelse, og der anvendes enkelte ammesøer.

Størrelsesudligningen fortsætter helt frem til fravænning for at sikre, at grisene fravænnes på det helt rigtige tidspunkt.

- Vi kan godt fravænne to-tre grise fra et kuld et par dage før de andre; så kommer de ned i en tom sti i samme sektion, siger Oleksandr Matsiuehenko.

Ved fravænning, som sker om fredagen, fjernes soen, og grisene bliver i stien hen over weekenden for at undgå stress. Om mandagen flyttes grisene fra en sektion samlet hen i klimastalden, og farestalden vaskes ned.

- Vi har nogle andre muligheder, fordi vi ikke har PRRS, og det minimerer klart stressniveauet i besætningen, at det er soen, vi fjerner, mens smågrisene bliver, forklarer Mogens Balle Kristensen.

Råmælk fra start

Smågrisene tildeles fra start råmælk fra råmælksautomater, og senere mælkeerstatning, som de frit kan drikke af indtil en uge før fravænning.

Fra dag fem kastes lidt foder på gulvet omkring smågrisene.

- Det er ikke for, at de skal æde noget af det fra start, men for duften. Vi oplever, at de drikker mere og hurtigere vænner sig til foder, og derefter ser vi, at de har et mindre foderspild, forklarer Oleksandr Matsiuehenko.

Smågrisene får tørfoder, som opblødes med vand i fodertruget.

558 gram daglig tilvækst

Spørger man Mogens Balle Kristensen, hvad han tror, der ligger til grund for en succesfuld fravænning, nævner han tre ting.

- Medarbejdere, genetik og ordentlige forhold. Der er ingen hokuspokus her, det handler om management, siger han.

Medarbejderne har han, genetikken køber han sig til, og de ordentlige forhold fik han bygget, da han overtog ejendommen i 2006, mens en byggetilladelse ligger klar til en fordobling af produktionen.

Grisene på Nylund præsterer lige nu 558 gram daglig tilvækst. Et niveau, som Mogens Balle Christensen ønsker at fortsætte på med en kommende zinkfri fodring.

- Man kan lige så godt gå efter det bedste. Det er også svært at oplære sine medarbejdere i at gøre det næstbedste – nej, vi skal gøre det bedste hver eneste dag, og når man snakker om zink, så handler det i høj grad om management, forklarer han.

Hygiejne altafgørende

På Nyland er der stort fokus på hygiejne, og derfor desinficerer man sit fodtøj, hver gang man går ind i en ny sektion. Der kan også være arbejdsopgaver, hvor man skifter fodtøj, når man går ind i en sektion eller sågar også kedeldragt.

- Samtidig har jeg altid blå plastichandsker på. Det er ikke for min egen skyld, men for grisene, siger Oleksandr Matsiuehenko.’ 

Hygiejnen er også i fokus, når farestalden skal vaskes ned. Oleksandr Matsiuehenko peger på undersiden af den bøjle, som holder soen på plads i stien. Et sted som mange måske glemmer, men hvor der kan gemme sig et hav af bakterier.

Det store fokus på bakterier betyder også, at medarbejderne hellere behandler grisene oralt end gennem et stik.

- Hver gang, vi laver et hul, er der en risiko for, at bakterierne trænger ind i grisen, og det skal vi undgå, siger Mogens Balle Kristensen.

I vognen, som bruges til at holde styr på grisene ved for eksempel kastration, er der lavet et finmasket net, som grisene sættes på, så de er et stykke over savsmuldet i bunden af vognen. Det betyder, at afføring fra grisene falder ned gennem nettet, så grisene ikke skal gå rundt i det. Desuden skal de ansatte ikke  bukke sig så langt, når grisene skal op og ned fra vognen.

Kan lade sig gøre

Jakob Repsholt fra fodervirksomheden A-One mener, at zinkfri fodring handler om håndværk.

- Vi har besætninger, som kører uden zink, hvor det fungerer rigtig fint. Så det kan sagtens lade sig gøre, men det gode håndværk og det at kunne passe grise bliver altafgørende i det her, forklarer han, og forklarer, at A-One netop med sin konkurrence har ønsket at sætte fokus på at kunne fravænne grise med gode resultater.

Med titlen Årets fravænningsspecialist følger en oplevelse for Oleksandr Matsiuehenko og det øvrige team på Nylund. De har valgt at tage ud at sejle.

Læs også