Kort nyt til svineproducenter

Ø-Vet tilbyder online videokonsultationer

Dyrlægerne hos Ø-Vet tilbyder videokonsultationer imellem besætningsbesøgene til gennemgang af syge dyr.

Hvis der er tvivl om et sygt dyr og der er brug for dyrlægens vurdering imellem besætningsbesøgene, tilbyder Ø-Vet en videokonsultation, hvor de vurderer dyret og hjælper med at træffe en beslutning om behandling eller aflivning.

En videokonsultation kan også være et fast indslag, hvis man for eksempel ønsker en ugentlig gennemgang af syge dyr sammen med dyrlægen.

Det eneste, det kræver, er en telefon med kamera, en nogenlunde sikker netværksforbindelse og meget gerne høretelefoner.

 

Sundhedsrådgivning på besætningsniveau

Siden den 1. juni 2021 har alle sundhedsrådgivningsaftaler for grisebesætninger skulle registreres på besætningsniveau.

Ifølge Fødevarestyrelsen er dette en konsekvens af dels, at forbruget af lægemidler til grise fra samme dato skal registreres på besætningsniveau og dels et ønske om, at sundhedsrådgivningsaftaler kan indgås med forskellige dyrlæger og aftaletyper for forskellige besætninger.

​​Styrelsen oplyser endvidere, at konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar, at reglerne om dyrevelfærd og -sundhed samt forbruget af lægemidler bliver overholdt.

 

Aftale på plads med stor udenlandsk opformeringsbesætning

Efter en længere proces under stor påvirkning af Covid-19 kan Danish Pig Genetics nu meddele, at selskabet nu har en aftale på plads med den hidtil største udenlandske opformering i Danish Genetics-regi, nemlig AgroEco i Rusland.

AgroEco består af 4.200 renracede søer af alle tre racer. Årligt forventer AgroEco at levere 35.000 Danish Pig Genetics-avlsdyr lokalt til det russiske marked.

Med den nyligt underskrevne aftale kommer AgroEco-opformeringen til at indgå i Danish Pig Genetics-systemet som enhver anden opformering. Det betyder, at de arbejder under Danish Pig Genetics-kontroller og implementerer samtlige arbejdsgange og krav på lige fod med øvrige Danish Pig Genetics-opformeringer. Ligeledes er alle dyr af selskabets kendte høje sundhedsstatus og testes månedligt gennem blodprøver.

Det oplyses endvidere, at Danish Pig Genetics-partner Breeders of Denmark, har været en betydelig del af gennemførelsen af aftalen. Breeders of Denmark, bliver ansvarlig for salget sammen med AgroEco under det nyoprettede »Danish Genetics Russia«-varemærke.

 

Gødningsimmunisering er ikke tilladt

I forbindelse med kontrol i besætninger finder Fødevarestyrelsen lejlighedsvist, at landmænd anvender såkaldt gødningsimmunisering til forebyggelse af spædgrisediarré. Det oplyser Fødevarestyrelsen i deres faglige nyhedsbrev til dyrlæger.

Ved gødningsimmunisering forstås indgivelse af gødning fra diarréramte smågrise eller fra andre søer/gylte til gylte før faring med det formål, at gyltene producerer antistoffer, der efterfølgende videregives til smågrisene med modermælken.

Fødevarestyrelsen gør i nyhedsbrevet opmærksom på, at fodring af dyr med et produkt, der indeholder gødning, er i strid med forordning om markedsføring og anvendelse af foder.

Det oplyses endvidere, at indgivelse af et produkt, der indeholder gødning til dyr med henblik på immunisering, desuden kan være i strid med reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr.

Det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at fæces-produkter, der anvendes for at forebygge eller behandle tarminfektion, ofte er at betragte som lægemidler.

Når Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at et givet produkt til dyr er omfattet af definitionen på et lægemiddel, gælder Fødevarestyrelsens regler om anvendelse af lægemidler til dyr. Af reglerne fremgår, at der til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr fra Lægemiddelstyrelsen eller fra EU.

Læs også