Flere veje til et reduceret klimaaftryk i svineproduktionen

Ifølge Seges Svineproduktion er der flere veje til et reduceret klimaaftryk for svin. Det oplyses i et notat på svineproduktion.dk.

Ifølge Seges Svineproduktion er der flere veje til at reducere klimaaftrykket på svineproduktion.

I notat nummer 2118 beskriver de nogle af de tiltag, der kan gribes fat i, hvor alle de tekniske virkemidler i notatet er baseret dels på normtal 2020 vedrørende gylleproduktion samt et notat fra Aarhus Universitet af 18. august 2020 vedrørende myndighedsbetjening »Opdatering af klimaeffekter for virkemidler i landbruget«.

Alternativer i foderblandingen

I notatet beskrives det blandt andet, hvordan fodersammensætningen er noget, alle bedrifter bør forholde sig til. Palmeolie har et stort klimaaftryk og kan erstattes af rapsolie, sojaolie eller fedt, uden at foderprisen umiddelbart øges. Hvis der bliver stor efterspørgsel på alternativer til palmeolie, kan det ikke udelukkes, at prisen stiger.

Grøne proteiner, som for eksempel hestebønner, kan erstatte sojaskrå helt eller delvist, eventuelt i kombination med rapskager. Restprodukter som for eksempel brød, kager, lakrids mv. er ligeledes muligt for nogle svineproducenter.

Teknik og miljø

Blandt de tekniske miljøtiltag er hyppig udslusning af gylle muligt i de fleste slagtegrisestalde med gyllesystemer. Det koster ekstra arbejdstid at gøre det ugentlig, selv om tømningshastighed af kummerne er væsentlig hurtigere end hvis de kun tømmes hver 6. uge.

Ifølge notatet er effekten af hyppig udslusning især stor, hvis frisk gylle hurtigt leveres til et biogasanlæg. Anvendelse af øvrige miljøteknologier som gyllekøling og staldforsuring kan typisk kun etableres ved renovering eller nybyggeri.

Økonomien ved gyllekøling afhænger af, om varmen kan anvendes til opvarme stalde mv. på bedriften. Staldforsuring er en effektiv, men også dyr, løsning, der desuden har den bivirkning, at der kan være øgede lugtgener ved udbringning af gyllen.

Det oplyses endvidere, at øget produktivitet kan reducere klimaaftrykket på grisen, men ikke nødvendigvis på bedriften. God produktivitet gavner det økonomiske resultat og er derfor et område, der altid skal være fokus på.

Ny teknologi til fremtiden

Øget brug af teknologi samt i fremtiden et forventeligt mindre klimaaftryk pr. kg foder har imidlertid den sideeffekt, at øget effektivitet får relativt mindre effekt og betydning for grisens klimabidrag.

I notatet konkluderes det endvidere, at bioforgasning af gylle kombineret med hyppig udslusning samt staldforsuring er de to mest effektive teknologier, der kendes i dag til at reducere metan emissionen. Der er dermed behov for udvikling af nye teknologier, der kan reducere fordøjelsesmetan, reducere den direkte lattergasemission samt fjerne metanen fra gyllebeholderen.

Læs hele notat nummer 1218 via svineproduktion.dk.

Læs også