Krigsskygge over årsmøde for svineproducenter

Både vicedirektør og regionsformand opfordrede til forståelse for den vanskelige situation, som mange landbrugsmedarbejdere står i på grund af krigen i Ukraine.

Regionsformand Niels Aagaard Jørgensen understregede, at det er vigtigt at lægge øre til sine medarbejdere i den aktuelle situation, hvor krigen i Ukraine lægger en skygge over arbejdspladserne på mange danske landbrugsejendomme. Foto: Anne Wolfenberg - Vi skal lære at sige gris og ikke svin. Det eneste fedesvin, vi har tilbage, er Putin, sagde Niels Aagaard Jørgensen, som dermed fremkaldte smil i en ellers alvorlig situation. Foto: Anne Wolfenberg

Rådgivningsselskabet VKST kunne mestre 190 deltagere, da selskabet for nylig holdt årsmøde for griseproducenter. Det er lidt lavere end normalen på op mod næsten 250 deltagere.

- Vi er godt tilfredse, forklarede vicedirektør Marlene Sparre Ibsen til LandbrugØst, umiddelbart inden mødet gik i gang.

- På grund af corona og situationen i Ukraine, som jo påvirker mange medarbejdere hos landmændene, frygtede vi, at vi måske endda kun blev omkring 100, så derfor er jeg rigtigt godt tilfreds med, at vi er så tæt på de sædvanlige 230-240 deltagere, lød det fra vicedirektøren.

Læg øre til

Men det var ikke blot deltagerantallet, som krigen i Ukraine formentlig påvirkede. Marlene Sparre Ibsen kom ind på krigen og dens påvirkning allerede under velkomsten

- Når vi står i pressede situationer, er det vigtigt, at vi som mennesker taler sammen. Det er vigtigt, at I får talt sammen i dagligdagen – både om økonomi, krig og corona, sagde Marlene Sparre Ibsen.

Regionsformand Niels Aagaard Jørgensen berørte også krigen i sin indledende beretning.

Det var meget tydeligt, at krigen ikke blot sætter sit præg på markedsforhold og råvarepriserne, som Niels Aagaard Jørgensen kom ind på flere gange i sin beretning, men også på selve stemningen på mødet i rådgivningshuset i Sorø.

- Det rører os alle sammen, det der sker i Ukraine lige nu, sagde han blandt andet og kom med en opfordring til landmændene:

- Til jer, der har ukrainsk arbejdskraft. Brug nu noget tid på det. Vær kede af det sammen og få snakket om det. Det er en meget kedelig situation, så husk nu at give jeres medarbejdere plads, rum og øre.

Næsten slut med fedesvin

Lige inden Niels Aagaard Jørgensen gav ordet videre til Marlene Sparre Ibsen, kom han ind på det vanskelige i at huske at sige gris og ikke svin. Tidligere har VKST afholdt Årsmøde for svineproducenter, men det hed altså i år Årsmøde for griseproducenter.

- Før hed det for eksempel fedesvin, sagde han, og inspireret af den aktuelle situation kom det meget spontant med et smil på læben:

- Det eneste fedesvin, vi har tilbage, er Putin, lød det fra regionsformanden, som dermed fremkaldte latterbrøl i salen.

Økonomiske udfordringer

Niels Aagaard Jørgensen gjorde i det hele taget, hvad der stod i hans magt for at signalere lys for enden af tunnelen for de mange svineproducenter, der er i en meget vanskelig situation på grund af de lave svinenoteringer og de høje råvarepriser.

- Afrikansk svinepest har medført et kæmpe likviditetsdræn, fordi noteringen ikke har kunnet imødegå udfordringerne med høje foderpriser og energipriser, og eksporten har ikke været, som vi har kunnet ønske.

- Men der er lys for enden af tunnelen, selv for en 30 kg-producent som jeg, fastslog Niels Aagaard Jørgensen, der sammenlignede den nuværende situation med situationen i 2007, hvor vi også havde en lav notering og høj kornpris.

Fortrøstningsfuld

Lyset for enden af tunnelen spottede han i tallene for den seneste svinetælling i Europa, der viser en faldende bestand, og hvor Spanien er det eneste land, der er gået frem, men hvor blandt andet tallene for Tyskland og Polen er faldet mærkbart.

Men han påpegede dog, at det økonomiske billede for 2021 er meget broget.

- Der er dem, der har tjent penge, men der er også nogen, der har styrtdykket. Især soholdere med eksport.

Niels Aagaard Jørgensen advarede om risikoen for at få afrikansk svinepest til Danmark, men samtidig var han fortrøstningsfuld.

- Sygdommen blev inddæmmet i den tamsvinebesætning lige syd for Rostock, og det er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre. Hvis vi oplever det kedelige scenarie, at sygdommen kommer til Danmark, så er der, men al vores ekspertise og dygtige dyrlæger, håb for, at vi kan få den ud.

Sagt af regionsformand Niels Aagaard Jørgensen

Om den nye EU-forordning for veterinærmedicin:

- Det er kedeligt, at man i EU har brugt Danmark som duks, og at man fra Fødevareministeriets side ikke har været i stand til at få undtagelse i EU.

Om vision 2050 for dansk griseproduktion:

- Jeg bakker op, men er bange for, at den er for nem at skyde ned.

Om situationen i DanBred

- Vi får ikke den udbetaling, vi havde set frem til. Og det desværre på grund SoMe. Der har ikke været nok fokus på forretningen. Men nu har vi fået Claus Fertin (ny direktør i DanBred, red.) til at få styr på det.

Om svin versus gris

- Vi skal lære at sige gris og ikke svin. Det eneste fedesvin, vi har tilbage, er Putin.

Læs også