Er din poltekarantæne blandt de 65 procent?

Hvorfor er en poltekarantæne så vigtig? Det spørgsmål stiller – og svarer LVK Svinedyrlægerne på i deres seneste nyhedsbrev.

Først og fremmest anvender vi karantænen ved indkøb af avlsdyr for at undgå uønsket smitte. Dernæst er karantænen stedet, hvor vi kan immunisere poltene - så de sættes ind i soholdet stabile og med et immunsystem, som er klar til at møde de sygdomme der er i besætningen.

LVK Dyrlægerne oplyser i deres nyhedsbrev fra denne måned, at de ofte har anbefalet slagtning af alle polte i en karantæne, når der har været smitte med uønsket SPF sygdom fra leverandør.

- Soholdet er oftest gået fri FORDI der har været anvendt en god karantænestald og drift heraf, understreger dyrlægerne.

Anbefalinger til karantænen

LVK Dyrlægerne henviser videre til Seges, der i forbindelse med reduktionsplanen for PRRS, har lavet et stort polte projekt med hensyn til immunitet og karantæner, hvor 20 karantænestalde har indgået fra store sohold i Danmark.

Her fandt Seges, at kun 65 procent af de undersøgte karantæner køres optimalt!

Anbefalingerne fra Seges lyder:

1. Der må ingen luftkontakt være til andre grise.

2. Karantænen skal tømmes inden der kommer nye dyr (alt ind/alt ud).

SPF-krav til karantænen

SPF har blandt andet følgende krav til en karantæne:

1. Hindrer smitte ved indkøb af avlsdyr

2. Minimum 6 ugers karantæne

3. Separat indgang med forrum, rent/urent område, tøj og støvle-skift, samt håndvask

4. Der må ingen udveksling af luft eller gylle være med besætningen

5. Karantænestalde skal godkendes af sundhedsstyringen/dyrlægen

6. Find mere info på www.spfsus.dk

Kilde: LVK Svinedyrlæger, nyhedsbrev marts 2023

Læs også