Avlsselskab: Genetikken udvikler sig hele tiden

Med datamålinger på mere end 100.000 unge avlsdyr hvert år sikres det, at DanBred-slagtegrise hele tiden bliver bedre. Resultaterne fra DanBreds afprøvningsstation, Bøgildgård, viser ifølge avlsselskabet en tydelig fremgang i slagtegriseegenskaberne.

I løbet af de seneste år er der sket en markant fremgang for slagtegriseegenskaberne, når du køber DanBred-dyr. Det viser sig i slagtegriseproduktionen, hvor både fodereffektivitet, daglig tilvækst og kødprocent har rykket sig markant.

DanBred-avlsgrise har i gennemsnit 1,1 procent højere kødprocent, vokser nu 62 g mere pr. dag og bruger 0,11 FEsv mindre foder pr. kg tilvækst, når vi sammenligner resultater fra 2018 med den seneste opgørelse fra 2022.

Det oplyser Danbred i en meddelelse, hvor fremgangen blandt andet begrundes med det arbejde, der ligger med nøje selektion af de bedste avlskandidater samt grundigt data- og analysearbejde på mere end 100.000 grise hvert år.

- Slagtegriseegenskaberne viser en stor fremgang, når vi ser tilbage på de seneste fire år. Egenskaberne har været i avlsmålet siden slutningen af 1800-tallet. De er fortsat vigtige i avlsmålet, fordi de bidrager til en bedre indtjening for den danske griseproducent, men også fordi de bidrager til mere effektive slagtegrise, der er til gavn for klimaet, forklarer Anders Vernersen, afdelingschef hos Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.

Til gavn for producenten

DanBreds avlsarbejde har til mål at bidrage til en effektiv og lønsom produktion hos de danske griseproducenter. Brancheanalysen for produktivitet i 2022 i et udsnit af besætninger med DanBred-genetik blev offentliggjort i august 2023. Tallene, der er udarbejdet af Seges Innovation, viser, at kødprocent siden 2018 har rykket sig 1,3 procentpoint, og at daglig tilvækst er øget med 91 g pr. dag. Det viser, at DanBreds avlsfremgang for slagtegriseegenskaberne også slår igennem i produktionen.

DanBred avlsdyr

Inden for blot fire år er slagtegriseegenskaberne forbedret betydeligt hos DanBred-avlsdyrene:

  • Kødprocent: 1,1 procent
  • Tilvækst: 62 g pr. dag
  • Fodereffektivitet: 0,11 FEsv pr. kg tilvækst

Kilde: DanBred

- Det er betryggende, at vi kan genfinde udviklingen i vores avlskerne i de danske slagtegrise i produktionsbesætningerne. Det betyder, at det avlstekniske arbejde slår igennem i praksis ude på staldgangen, og at det dermed er til glæde for de danske griseproducenter, siger Anders Vernersen.

Bundlinje og klima

At avle for mere effektive slagtegrise bidrager, ifølge DanBred, ikke alene til en forbedret bundlinje, men også til mere bæredygtige slagtegrise.

Ifølge avlsselskabet betyder det helt konkret, at du får mere grisekød med mindre foder – da grisene æder mindre foder, samtidig med at de vokser hurtigere og bibeholder den høje kødprocent.

Læs mere om Grisekongres

Bliv klædt på til Grisekongres 2023 i ugens tema i Effektivt Landbrug, hvor vi bl.a. dykker ned i sundhed og smittebeskyttelse i besætningen, staldindretning til fremtiden og fokus på fodring og råvarekvalitet.

Læs mere her

Læs også