Delsanering en mulighed ved PRRS-virus

Tal fra SPF-Sundhedsstyringen viser, at delsanering for de fleste SPF-sygdomme er mulig, men at især alm. lungesyge (mycoplasma) og PRRS kan lykkes. Ofte vil en succesfuld gennemført delsanering give en højere salgspris på smågrisene, eller en besparelse ved slagtesvinene på 10-30 kr. pr. gris.

Det meddeler svinekonsulent Bjarke Lassesen, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Al erfaring viser, at en PRRS-nysmitte, der rammer voldsomt og fatalt, i løbet af 3-6 måneder »mister« pusten og optræder markant mindre aggressivt. Omkring PRRS er det derfor vigtigt først at stabilisere produktionen og derefter planlægge en aktiv delsanering så tidligt som muligt, hvor især polte-introduktionen er vigtig.

- Vores anbefaling er at drøfte delsaneringsmuligheden med besætningsdyrlægen, og sammen med os gennemgå saneringsplanen, så du får taget både den faglige og praktiske del med i planlægningen, lyder rådet fra Bjarke Lassesen, der samtidig minder om, at en kæde ikke er stærkere end det svageste led.

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også