Færre søer dør i bokse

Færre søer dør i æde-hvilebokse end i alle andre opstaldningstyper, påpeger dyrlægefirmaet Danvet på sin hjemmeside. Samtidig er sodødeligheden lavere i stabile grupper end i dynamiske grupper i transpondersystemer.

Dødeligheden er signifikant lavere, når søerne er opstaldet i æde-hvilebokse, sammenlignet med alle andre opstaldningstyper.

Det konkluderer Danvet på dyrlægefirmaets hjemmeside på baggrund af en undersøgelse foretaget i danske sohold ultimo 2019.

Danvet konstaterer også, at der er en signifikant lavere sodødelighed i stabile grupper med transponderfodring fremfor dynamiske grupper.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer dyrlægefirmaet, at hvis samtlige 1.030.000 søer i Danmark var opstillet i en boks, så ville der kun dø 9 procent – det vil sige 92.700 søer årligt.

I et system med stabil transponderfodring ville 9,8 procent dø, det vil sige 100.940 årligt. I systemer med løsgående søer i storstier, ville der dø 10,5 procent – det vil sige 108.105  årligt. Og i systemer med dynamisk transponderfodring ville der dø 13,3 procent, det vil sige 136.990 årligt.

44.000 døde i forskel

Danvet konkluderer, at man i Danmark helt teoretisk ville kunne reducere antallet af døde søer årligt med svimlende godt og vel 44.000 søer, såfremt alle danske søer var opbokset optimalt set ud fra sodødelighed alene.

- Det lader sig ikke sådan lige gøre, men det er dog stof til eftertanke for både dig, som er soholder, og ikke mindst for de faglige rådgivere i Seges og landboforeningerne. Sidst, men ikke mindst, kunne man håbe, at der fra politisk hold var vilje til at medinddrage de faktiske forhold i lovgivningen vedrørende opstaldningsformer for drægtige søer, lyder det fra Danvet.

Forskellen mellem opstaldningssystemerne er så stor, at hvis en soholder for eksempel udvider fra 700 til 1.000 søer og samtidig ændrer opstaldningen fra dynamisk til stabil transponderfodring, så vil antallet af døde søer ifølge Danvet »kun« stige med tre.

- Det er stof til eftertanke og i hvert fald vigtigt for dem, som overvejer at udvide og eller ombygge deres drægtighedsstald, lyder det fra dyrlægefirmaet.

Økonomi

Økonomiske beregninger viser ifølge danvet.dk, at 1 procent døde søer koster cirka 50 kroner pr. årsso. I en besætning med 1.000 søer svarer det til cirka 50.000 kroner årligt.

Dertil kommer naturligvis de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af en høj sodødelighed.

mip

Læs også