Svinenoter: Nyt samarbejde om bæredygtigt protein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt. Samarbejdet er bygget op omkring et fælles forskningsprojekt, der skal afklare i hvilket omfang proteinproduktet »Uniprotein« vil kunne udgøre et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.

Der er tale om et bakterielt proteinprodukt, der er udviklet af Unibio, der består af en bakteriekultur, som findes naturligt i vandmiljøet. I en lukket patenteret fermenteringsproces med metan som kulstofkilde opformeres bakteriekulturen hurtigt, hvoraf det bakterielle proteinprodukt så kan høstes. Ved brug af metan fra biogas til produktion af produktet er det eneste restprodukt vand og CO2, og aftrykket bliver derved mindre end for sammenlignelige konventionelle proteinprodukter.

Forskningsprojektet er støttet med 9,5 millioner kroner af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og involverer ud over Danish Agro og Unibio også Aarhus Universitet/Foulum, DTU Aqua og BioMar.

Forskningsprojektet startede i 2019 og vil løbe over tre år. Resultaterne fra forskningsprojektet vil løbende blive delt.

Husk egenkontrollen af sædskabet

I nyhedsbrevet »Trynekontakten« giver svinekonsulent Anders Andersenfra Velas (det tidligere LMO) en lille reminder omkring, hvordan producenter skal huske at lave egenkontrol på deres sædskab.

- Jeg har lige været i kontakt med en kunde, som desværre havde rigtig god tid hen over julen, hvor hans ugehold var alt for små. Han oplevede at have voldsomt mange omløbere to uger i træk, inden han fandt ud af, at sædskabet var blevet til et varmeskab, lyder det fra Anders Andersen.

Han opfordrer til at føre en egenkontrol af sædskabet, ved at notere minimum tre gange pr uge, om der har været udsving på min/max termometeret - som forhåbentlig ligger i sædskabet.

- Disse skabe holder ikke evigt, og det kan være rigtig dyrt, først at finde ud af det er gået i stykker, tre uger for sent, understreger konsulenten.

Forebyg vandmangel hos grisene

For at opnå optimal ydelse og trivsel i besætningen er der stort behov for optimal vandtildeling til grisene - selv her i vinterperioden. Det minder dyrlægerne hos Ø-Vet om i deres seneste nyhedsbrev.

For at dække grisens vandbehov er det nødvendigt for den at drikke en mængde svarende til ca. 10 procent af dens kropsvægt. Diegivende søer har et større vandbehov på helt op til 35-40 liter. Hvis dyrene ikke får mødt deres vandbehov, kan de udvikle henholdsvis akut og kronisk vandmangel.

Ifølge dyrlægerne, kan akut vandmangel resulterer i akutte dødsfald indenfor kort tid grundet saltforgiftning. Kronisk vandmangel kan derimod være noget sværere at opdage, da symptomerne er mere uspecifikke. Grisene falder i ydelse, da foderoptaget reduceres, og grisene bliver utrivelige, og der kan forekomme diarré. Desuden kan der observeres flankesår og halebid pga. stress grundet vandmanglen.

Vandmangel hos søer karakteriserer sig ofte ved urinvejsinfektioner, mørk urin og faldende mælkeydelse. Kronisk vandmangel opstår, når vandtrykket er for lavt, når der er for få ventiler, eller f.eks. når vandet er forurenet og smager dårligt.

Hos Ø-Vet opfordrer dyrlægerne derfor til, at vandforsyningen i besætningen kontrolleres.

Anerkendelse fastholder medarbejdere

Man er som virksomhedsejer sårbar, hvis en medarbejder med meget ansvar lige pludselig vil forlade sit job.

Svinekonsulent Nicklas Jepsen, Velas, giver i nyhedsbrevet »Trynekontakten« en række bud på, hvad virksomhedsejere kan gøre, for at fastholde medarbejdere.

- Du kan blandt andet skabe motivation ved at sætte fokus på de ting, dine medarbejdere gør godt og anerkende dem for deres indsats, lyder det fra konsulenten, der giver følgene bud på hvordan:

- For eksempel ved at lade medarbejderen gå med dyrlægen eller konsulenten rundt. Gå en runde med dem hver uge eller hver 14. dag, hvor I snakker om afsnittet. Rose dem, når de har gjort noget, som er godt. Holde tavlemøde og ros dem foran kollegaerne. Give dem ansvar for bestemte arbejdsopgaver. Lade medarbejderen deltage i en erfa-gruppe eller et seminar, og ved at holde fælles arrangementer, hvor I ikke nødvendigvis snakker om arbejde.

Læs også